KVO leidt tot kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen

Algemeen


Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van alle relevante geledingen van de gemeente, brandweer en politie met de beveiliger en de parkmanager bij elkaar om zaken rondom de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost, met name de kwaliteit, veiligheid en diverse ontwikkelingen, te bespreken, en beleid en uitvoering op elkaar af te stemmen. Deze bijeenkomsten komen voort uit het Keurmerk Veilig-Ondernemen (KVO) dat het Parkmanagement Katwijk sloot met de gemeente, politie, brandweer en beveiliger. Onderdeel van de voorbereiding van deze bijeenkomst is een schouw op de terreinen.

De bijeenkomst in het gemeentehuis woensdag 22 februari was druk bezocht. Bastiaan Schwanenberg medewerker Openbare Orde & Veiligheid, gemeente Katwijk, zat de bijeenkomst voor, waarbij wijkbeheer, politie Katwijk en die van Noordijk, verantwoordelijken voor de openbare verlichtingen op de bedrijventerreinen, brandweer en functionarissen handhaving, met mede-initiatiefnemer PMK, aanwezig waren.

Aan de orde was in eerste instantie de stand van zaken van het KVO. Een onderdeel van de afspraken is het reguliere overleg – ook tussentijds tussen politie, beveiliger en parkmanager – de jaarlijkse schouw op de bedrijventerreinen en het vastleggen van incidenten/voorvallen met daarbij de verbeteraanpak.

De politiefunctionaris belast met ondermijning schetste het aantal incidenten sinds de bijeenkomst van november 2022: totaal 35 meldingen, inclusief een aantal inbraken bij een bedrijf net buiten ‘t Heen. De oproep daarbij is bij een incident aangifte te doen.

In een weekend in januari vonden 5 inbraken in bestelbusjes plaats, waar de dieven waarschijnlijk op zoek waren naar tankpasjes. Ook daar riep (en roept!) de politie ondernemers op (digitaal) aangifte te doen. Via de nieuwsbrief van het PMK zijn de ondernemers in januari geattendeerd op deze vorm van inbraak in de bestelbusjes, wat daarna niet nogmaals plaatsvond. De politie verwacht dat door de inzet van camera-bewaking dit soort incidenten straks minder gebeurt en dat de pakkans groter wordt.

De brandweer meldde 27 incidenten sinds november, waarvan de meeste stormschade waren. Er waren geen grote incidenten op ’t Heen en Klei Oost te melden. Met een aantal bedrijven was wel een brandoefening afgesproken (zoals Katwijk Chemie en Oostingh Staalbouw). Belangrijke oefeningen die leidden tot functionele draaiboeken bij de brandweer. Hert voordeel daarvan bleek toen er een brand(je) was bij een van de bedrijven waar enige tijd daarvoor een oefening gedraaid was. Interesse om mee te doen aan zo’n oefening: aanmelden bij het parkmanagement (info@parkmanagementkatwijk.nl).

Registratie en actie

De toelichting op de stand van zaken voor wat betreft de inzet camerabewaking deed de parkmanager. Het bedrijf (Pro Rec Solution) dat de systemen plaats, is begonnen met het bepalen van de coördinatiepunten. Parallel daaraan loopt de aanvraag vergunning bij de gemeente. De camerasystemen zijn een aanvulling op de surveillancediensten van Huscka Beveiliger. De straks geplaatste systemen staan in verbinding met hun Video-Toezichtcentrale (VTC), waardoor incidenten niet alleen geregistreerd worden (belangrijk bij opsporing) maar ook politie of beveiliger direct daardoor geïnformeerd zijn.

 

Na een analyse van de schouw – volgens een vaste route door het bedrijventerreinen rijden met een groep vertegenwoordigers namens het KVO, – concludeerden zowel politie, beveiliger handhaving en de parkmanager dat de kwaliteit op de terreinen toeneemt, het aantal langdurig geparkeerd staande objecten minder is en dat er opgetreden wordt na incidenten. Wel bleek uit de schouw dat de kwaliteit van de zuidoosthoek ’t Heen en het gedrag van sommige ondernemers aldaar, verbetering vergt. De eerstvolgende schouw staat gepland voor begin mei.

De overlast door langdurig gestalde auto’s is sterk verminderd. Dat geldt ook voor het aanbod van lachgas vanuit (personen)auto’s, al meldde de politie dat het een verschuiving is omdat door het strenge toezicht op ’t Heen en Klei Oost het aanbod nu in aanpalend gemeenten plaatsvindt. Ook de meldingen en het waarnemen van feestjes in bedrijfspanden is sterk verminderd. Het optreden van politie, toezicht en beveiliger is daar mede debet aan. Tenslotte kreeg de beveiliger een compliment voor hun optreden bij groepjes jongeren, die eventueel voor overlast zorgen.

Incidenten en inzet beveiliger

In de periode van 22 januari tot en met 19 februari maakte Huschka Beveiliger een rapport op over 31 meldingen/incidenten. Het aantal openstaande ramen en hekken bedroeg 12; (vals)alarm: 3; verdachte voertuigen: 4 (in alle gevallen betrokkenheid politie); door de vele werkzaamheden stonden meerdere nachten ongewenste objecten op straat, waarvan 3 in de meldingen meegingen vanwege het hoge risico. Tenslotte was de uitval van de straatverlichting groot (soms gehele straten): 9 aparte meldingen vanwege de omvang.