Krijgt PMK gemeentelijke vergunning plaatsen camera’s voor beveiliging?

Algemeen


Inmiddels ander halfjaar loopt de procedure van het Parkmanagement Katwijk om masten te plaatsen op het bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost voor de inzet van camera’s ter ondersteuning van de beveiliging. Verwacht wordt dat binnenkort de formele gemeentelijke reactie komt, het bestuur PMK de opdracht officieel uitzet bij aanbieder Pro Rec en het aansluiten op glasvezelnetwerk ingang gezet kan worden, zodat de videotoezicht centrale (VTC) van Huschka Beveiliging de beelden kan uitlezen en desgewenst surveillanten op het terrein aanstuurt.

Vooraf aan de ALV van april 2022 werkte het bestuur PMK het voorstel over de inzet camerabeveiliging uit en liet de gemeente meelezen middels de toenmalige accountmanager van de gemeente Katwijk. Het bestuur PMK agendeerde het voorstel, na een zorgvuldige voorbereiding, voor de ALV en stuurde de agenda met info ruim vooraf aan de vergadering rond. De ALV ging akkoord met het plan van aanpak bestuur, de daarvoor begrootte financiën en de keuze om inzet camera’s te doen naast fysieke beveiliging surveillanten Huschka Beveiliger. Om die reden maakte het bestuur de keuze voor videotoezicht centrale (VTC) van Huschka, die info uitleest. In overleg met Huschka Beveiliging en mede op verzoek van de gemeente (portefeuillehouder Orde & Veiligheid) is een procedure opgesteld over het uitlezen van de info camera’s (i.v.m. privacy) en deze doorgenomen met politie en daarbij hun richtlijnen voor uitlezen door daartoe geautoriseerde partijen meegenomen.

Aanvraag vergunning

In dezelfde periode is de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken en de opdracht gegeven aan de onderneming Pro Rec (deze heeft landelijk veel ervaring) om uitvoering voor te bereiden. De vraag is aan de gemeente gesteld voor het doorlopen van de route om vergunning te krijgen en voorgelegd aan de Afdeling Vergunningen. Het bestuur PMK verkreeg geen aanvraagformulier, maar ontving een aantal vervolgvragen (over de hoogte van de masten, de coördinatiepunten van de masten en of de leden – ondernemers op ’t Heen en Klei Oost – akkoord waren). Ondanks dat deze informatie eerder al in de communicatie richting de gemeente aanwezig was, hebben we de vragen beantwoord en de info van Pro Rec opnieuw naar de gemeente verstuurd. Belangrijk was dat Pro Rec door een extern (daartoe geautoriseerd bedrijf) de coördinatiepunten liet vastleggen. Dat gebeurde in de eerste maand van dit jaar.

Glasvezelnetwerk

Inmiddels herhaalde het bestuur PMK begin augustus bij de gemeente de vraag en vroeg na waar het haperde. In een speciaal overleg geïnitieerd door de gemeente is vorige week nagetrokken wat er aan informatie beschikbaar is, waar de coördinatiepunten naar verwijzen (precieze locatie op het lokale stratenplan), wat de zichtlijnen zijn en de hoogte is van de masten (max 5 meter). Een probleem voor het PMK is dat de informatie uit de camera’s uitgelezen dient te worden in de VTC en er een aansluiting gemaakt moet worden door KPN op het glasvezelnetwerk. Het bestuur PMK verkreeg eerder na overleg de offerte van KPN en de omschrijving van de randvoorwaarden. KPN kan pas aan de slag als er formeel een vergunning ligt. Dat geldt ook voor installeren elektrische voorzieningen (‘meterkasten’), die pas kunnen worden aangevraagd na verstrekking gemeentelijke vergunning. De praktijk leert dat de aansluiting elektrische voorzieningen ook soms enige tijd duurt. Hopelijk is deze gemeentelijke vergunning dus nu snel rond.

Het bestuur van het PMK vroeg portefeuillehouder Cornelis Visser de snelheid in de procesgang te bewaken. Inmiddels loopt de procedure en wordt zo snel mogelijk de procedure tot een vergunning doorlopen.

foto: Medio januari al het vaststellen locaties voor plaatsen masten