Krijgt Klei Oost-zuid ook (gratis) glasvezelnetwerk?

Algemeen


Verwarring waarom Klei Oost-zuid niet ontsloten wordt met een glasvezelkabelnetwerk bracht een groep betrokken ondernemers bij het parkmanagement Katwijk. Geprobeerd wordt te achterhalen of iets fout liep en wat dan, of dat Glaspoort Klei Oost-zuid ook digitaal ontsluit met een glasvezelkabelnetwerk zonder extra kosten voor de daar gevestigde of te vestigen ondernemers. Nu dreigen aansluitingskosten van 6000 euro per pand, terwijl de ondernemers elders op Klei Oost en ’t Heen gratis aangesloten worden. Planningsfoutje van de gemeente Katwijk?

De digitale ontsluiting van het bedrijventerrein Klei Oost-zuid met een kabelnetwerk van glasvezel ziet aanlegger Glaspoort niet als een onderdeel van de afspraken met de gemeente Katwijk. “Bij de afspraken en de overeenkomsten uit 2019 is dit deel van het bedrijventerrein door de gemeente Katwijk niet meegenomen,” zegt de regionale verantwoordelijke van KPN. Samen met het parkmanagement Katwijk kijkt men nu naar oplossingen.

Voor aansluiting op het glasvezelnetwerk lijken de ondernemers die zich in Klei Oost-zuid vestigen nu minimaal 6000 euro per aansluiting te moeten gaan betalen bij een alternatieve aanbieder, indien Glaspoort dit gedeelte niet in planning neemt.  Een schril contrast met de ondernemers op ’t Heen en andere delen van Klei Oost binnen de gemeentegrenzen van Katwijk die de kabelaansluiting tot aan de voordeur gratis krijgen.

Voor een groep ondernemers die zich gaan vestigen op Klei Oost-zuid is dit een raadsel. Vandaar dat ze zich recent melden bij het Parkmanagement Katwijk om samen te onderzoeken wat misliep en wat nu nog eventuele mogelijkheden zijn.

Voor sommige ondernemers gaat de tijdsdruk een factoor spelen, omdat de openstelling van het pand van vrij recent is of binnenkort te gebeuren staat. Een ondernemer vernam zelfs al dat het consequenties heeft voor de verzekering van het pand, omdat de interne beveiliging geen signalen kan doorgeven.

Bij de ondernemers komt vooral de vraag boven waarom de gemeente Katwijk de aansluiting van dit gebied niet meenam in de onderhandelingen met KPN/Glaspoort.

Gereduceerd aanbod

Het parkmanagement onderhoudt vanaf de start van de werkzaamheden in het gebied goede contacten met KPN. Deels omdat KPN voor de abonnementen en aansluitingen in de panden kon zorgdragen en daarvoor een gereduceerd tarief voor de individuele ondernemers met het PMK afsloot als collectieve dienst aan de bedrijven op ’t Heen en Klei Oost. Dat het nieuw te ontwikkelen deel van Klei Oost-zuid niet in de overeenkomst zat, had de gemeente eerder ook het PMK niet kenbaar gemaakt. Vanuit de gemeente en de uitvoerende ambtenaren werd steeds gesproken over ’t Heen en Klei Oost en daarbij geen uitzondering genoemd.

Vanuit het parkmanagement is nu de behoefte en het aantal panden geïnventariseerd. Het gaat daarbij om de combinatie van het aantal panden in het gebied en het aantal individuele aansluitingen (een verzamelbedrijfspand geldt als 1 pand, maar kan bijvoorbeeld 20 individuele aansluitingen tellen).

Bij de verkenning vooraf bleken de ondernemers die op Klei Oost-zuid zich vestigen niet bij Glaspoort terecht te kunnen (gratis?), maar werden verwezen naar ‘concurrent’ Glasdraad dat in de eerste offerte over 10.000 euro per aansluiting sprak en inmiddels een aanbod van 6000 euro per aansluiting heeft neergelegd.

Inventarisatie

Het PMK, en ook de groep van ondernemers, wil weten waarom dit gebied niet meegenomen is in de totale overeenkomst en of daarvoor nog een mogelijkheid bestaat. Vanuit KPN is aangegeven dat hiervoor gesprekken met Glaspoort gestart zijn en dat men graag z.s.m. een overzicht wil van het aantal aansluitingen qua panden en de totale aansluiting bij individuele ondernemers.

De gemeente Katwijk hielp op het verzoek van het PMK mee deze gegevens boven tafel te krijgen, zodat in de laatste week van augustus het PMK de informatie/gegevens aanreikte aan de verantwoordelijke voor dit gebied van KPN. De groep ondernemers heeft inmiddels eveneens hun behoefte bij het parkmanagement kenbaar gemaakt. Het aantal bekend zijnde geïnteresseerden aanvragers, de ligging van de panden in het gebied Klei Oost-zuid en de behoefte aan individuele aansluitingen bracht het PMK in kaart en overlegde het pakket aan informatie inmiddels aan KPN, dat dit bespreekt met Glaspoort.

Wordt vervolgd.

foto: groep ondernemers die zich vestigen in Klei Oost-zuid in kantoor PMK voor overleg