Kosteloos monitoren van de energie start

Algemeen


Er doen inmiddels 16 bedrijven mee met het monitoringsproject t Heen Katwijk. Door de betrokkenen wordt dit als een behoorlijk resultaat voor deze opstart gezien. In totaal zijn er 82 bedrijven benaderd, waarvan er 28 om uiteenlopende redenen aangaven definitief niet mee te doen. Twaalf bedrijven hebben de machtiging reeds getekend en de verwachting is dat er nog vier gaan tekenen, wat het totaal tot 16 deelnemers maakt.

EE-Care gaat van deze bedrijven de meters uitlezen en de betreffende ondernemers adviezen geven. Zowel de gemeente als het Parkmanagement, die beide betrokken zijn bij dit project, worden door EE-Care op de hoogte gehouden. Zij zorgen ook voor een regelmatige update, ook van de aan de ondernemers gegeven adviezen. De kosten voor het onderzoek en de monitoring verrekent de gemeente met EE-Care.

Met het kosteloos monitoren van de energie gedurende een jaar geeft de gemeente Katwijk de bedrijven en steuntje in de rug. Het gaat onder meer om bedrijven die volgens de Informatieplicht Energiebesparing hun energiegebruik in beeld moeten brengen. Dit geldt voor bedrijven met een energiegebruik groter dan 50.000 kWh op jaarbasis. Informatie over het hoe-en-wat van de kosteloze monitoring, staat op de site van het parkmanagement.

Bedrijven die positief reageerden kunnen gedurende 12 maanden hun energiegebruik kosteloos online in beeld krijgen. Hiermee kan men zelf zien wat er wordt gebruikt buiten bedrijfstijden en wanneer er de meeste energie wordt verbruikt. EE-Care zal naast het online-monitoringssysteem een adviseur beschikbaar stellen om over de schouder mee te kijken en concrete besparingsadviezen te geven.

Vragen

Het komt regelmatig voor dat er onnodig veel energie gebruikt wordt bij bedrijven buiten de bedrijfstijden om. Om na te gaan of in uw onderneming niet onnodig energie verbruikt wordt, is het noodzakelijk om de energiemeters op afstand uit te lezen en de verbruiken inzichtelijk te krijgen, geeft EE-Care in een toelichting aan. Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met:Parkmanagement Katwijk, Aad van Duijn, 06-15223217 of EE Care Teylingen, Maarten Reij, 088-3322777