Kosteloos inzicht krijgen in energieverbruik

Nieuwsbrief September 2019 Algemeen


“De gemeente wil bedrijven helpen met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen doormiddel van het realiseren van energiebesparende maatregelen. Niet alleen door wettelijke verplichtingen op te leggen, maar juist door ondernemers te enthousiasmeren en samen met hen te zoeken naar kansen om daadwerkelijk aan de slag te gaan”.

 

De gemeente gaat in gesprek met ondernemers en faciliteert hen waar mogelijk met het realiseren van concrete maatregelen. Samen met Parkmanagement Katwijk is regionaal adviesbureau Energy Environment Care (EE Care) hierbij betrokken.

Voor ondernemers is het ook een noodzaak actie te ondernemen. De landelijke overheid wil namelijk dat bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas aangeven welke energiebesparende maatregelen doorgevoerd worden. Het gaat niet om een vrijblijvende melding. De informatieplicht, die is ingegaan per 1 januari 2019, geldt voor alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Een schatting geeft aan dat het in Nederland om 100.000 – 125.000 bedrijven gaat.

 

Kosteloze energiemonitoring

Voor de ondernemingen in ’t Heen betekent het dat zo’n driekwart van alle bedrijven te maken heeft met deze meldingsplicht. Zij moeten nu elke vier jaar aangeven wat ze gedaan hebben op het gebied van energiebesparing. Hieronder valt ook het jaarlijks monitoren van het energieverbruik. Dit alles moet leiden tot een aanzienlijke energiebesparing en milieuwinst (CO2-reductie). Maar het levert de ondernemer ook financieel voordeel op, want: de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt!

De gemeente komt nu met een initiatief om de ondernemers hierin te ondersteunen. Er wordt in eerste instantie ingezet op bedrijventerrein ’t Heen. Voor dit bedrijvenpark wordt voor 30 ondernemingen een aanbod gedaan waarmee kosteloos een jaar lang inzicht kan worden gekregen in het bedrijfsmatige energieverbruik (zogenaamde energiemonitoring). De firma EE Care uit Teylingen biedt daarbij advies voor verduurzamen of vormen van energiebesparing.

De gemeente is daarom op zoek naar enthousiaste ondernemers uit ’t Heen die geïnteresseerd zijn in het in kaart brengen van hun energieverbruik en om adviezen te krijgen over energiebesparingen door betere processen of het verduurzamen. De geïnteresseerde ondernemers kunnen zich onder andere melden bij het Parkmanagement Katwijk (info@parkmanagementkatwijk.nl) of EE Care (sales@eecare.nl).

“De betrokkenheid van de gemeente op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost om de bedrijfspanden te verduurzamen, is een goed signaal vanuit de plaatselijke overheid om bedrijven te ondersteunen in hun tocht naar meer en beter duurzaam ondernemen. Deze steun in de rug wordt door het Parkmanagement Katwijk zeker gewaardeerd,” zegt voorzitter Henk Oostingh.