Korting op collectieve beveiliging

Algemeen


Onlangs ontvingen de deelnemers aan de collectieve beveiliging de factuur voor het komende seizoen. Onderdeel van deze factuur is de verrekening (korting) met vorig jaar. Alle ondernemers die gehuisvest zijn in ’t Heen en op Klei Oost en aangesloten zijn bij het collectief (SBB), krijgen een korting van 30 procent op het collectieve deel van de beveiliging. Deze actie is mede bedoeld om free-riders, ‘mijn buurman betaalt voor mijn beveiliging’, tegen te gaan. Dat Huschka Beveiligers een actieve bijdrage aan de veiligheid van de ondernemingen biedt, blijkt wederom uit hun inzet de afgelopen vier weken.

Voor de deelnemers aan de collectieve beveiliging die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost (gemeente Katwijk) en in de periode augustus 2019 t/m juli 2020 participeerden, volgt een korting van 30 % op de reguliere factuur. Deze korting is verrekend met de factuur voor het contractjaar 2020 – 2021.

De korting komt voort uit het voorstel van het bestuur van het Parkmanagement Katwijk dat op de ledenbijeenkomst van oktober 2019 is voorgelegd. Op de volgende ledenbijeenkomst van het parkmanagement (28 oktober 2020) staat opnieuw een kortingspercentage geagendeerd. Deze eventuele korting wordt voor de leden van de collectieve beveiliging dan het jaar daarop doorgevoerd.
De afspraken over de collectieve beveiliging en de controle op de uitvoering daarvan, liggen bij het bestuur van het Parkmanagement Katwijk.
Het parkmanagement werkt eraan om het aantal free-riders van de collectieve beveiliging te verminderen (terug te brengen tot 0), zodat tevens het kortingspercentage kan groeien.

 Camerabeveiliging

In het bestuurlijk overleg met wethouder Jacco Knape is de behoefte geschetst aan vormen van camera-beveiliging op de bedrijventerreinen en de verkenning die daartoe in het verleden samen met de gemeente ingang is gezet. Er zijn toen offertes aangevraagd en twee voorstellen van aanbieders ontvangen. Inmiddels is er een verkenning met Huschka Beveiligers om vormen van camerabeveiliging door te voeren, te koppelen aan het systeem van fysieke beveiliging (surveillanten) en hun mogelijkheden tot uitlezen en regievoeren in de meldkamer.

 

Er zijn in het verleden twee bijeenkomsten, geïnitieerd door de gemeente, waarbij het PM en Huschka Beveiligers (directeur De Waal) aanschoven. Na dit overleg is het gemeentelijke initiatief doodgebloed. Vandaar dat het PM wil dat de gemeente dit project snel weer opstart. Het PM ziet dit ook als verplichting voortkomend uit KVO. De wethouder gaf aan dat hiervoor vanuit de gemeente een medewerkster speciaal beschikbaar is. Zij zal de portefeuillehouder, in dit geval burgemeester C. Visser, informeren. Verwacht wordt dat binnenkort een bijeenkomst belegd wordt waar het PM en Huscha Beveiligers voor worden uitgenodigd.

 Incidenten

parkmanagement-katwijk-huschka-beveiligers.jpg

Het aantal incidenten de laatste vier weken met 32 gevallen, was iets groter dan de vier weken daarvoor. Het betrof, zeker vanwege het warme weer, veel openstaande ramen, wel of niet met nog brandend licht (20x). Daarnaast was er viermaal een melding van een verdacht voertuig waarvan de kentekengegevens doorgegeven zijn aan de politie en één auto langer gevolgd werd. Er waren drie meldingen van defecte lantaarnpalen. Tenslotte was er viermaal een alarmmelding, waar een extra controle en het resetten van het alarm plaatsvond. Tenslotte is er op meerdere plekken opgetreden tegen vormen van overlast of preventief gehandeld i.v.m. mogelijk vandalisme. Ook hierbij speelde het mooie weer zeker een (negatieve) rol.

In alle gevallen heeft Huschka Beveiligers de ondernemers middels het incidentenrapport geïnformeerd, actie ter plekke ondernomen of jongeren aangesproken en hun gedrag verder geobserveerd.