Korte krakersactie leidt tot tegenactie

Algemeen


Een oplettende ondernemer, snelle actie van de parkmanager en de inzet van de lokale politie zorgden zaterdag 4 mei dat het wederom kraken van een pand in ’t Heen voorkomen werd. De politie sommeerde de krakers nadrukkelijk het pand te verlaten en vroeg aansluitend de eigenaar van het pand alle toegangen goed te dichten, zodat het minder makkelijk is het pand op de hoek Ambachtsweg / Lageweg te betreden.

Op bedrijventerreinen in de regio komt regelmatig vormen van illegaal bewonen van leegstaande bedrijfspanden voor. Ook gold dat voor het bedrijventerrein ’t Heen waar een pand enige tijd een groep krakers huisvestte. Het parkmanagement Katwijk keerde zich daartegen en samen met gemeente en politie werd uitzetting geregeld.

Ook dit weekend probeerden krakers het pand te bezetten. Een oplettende ondernemer zag dat, belde de parkmanager – ondanks dat het weekend was – waarna snel in samenwerking met de politie actie ondernomen is. Het gevolg: de politie zorgde dat de krakers het pand verlieten.

Behalve het adequaat optreden, zocht de politie met het PMK snel contact en kon zo via de contactgegevens de eigenaar(s) van het pand benaderen. De politie vroeg hen de toegangen beter te dichten. Dit is inmiddels gebeur. Op niet al te lange termijn staat nieuwbouw ter plekke gepland.