Kort Nieuws en loterij Lionsclub voor KNRM

Algemeen

De start van de werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk is van november verschoven naar het eerste kwartaal 2023. Verder deed recent de rechter een voorlopige uitspraak in de bezwaarprocedure die het PMK aanspande tegen het verlenen van een vestigingsvergunning door de gemeente. De gemeente kreeg huiswerk om het onderzoek deels over te doen. Tenslotte organiseert een aantal leden verenigd in de Lions Katwijk/Noordwijk een fondswerving voor de stations KNRM Katwijk en Noordwijk: Koop een lot en maak een kans op een unieke vaartocht met een reddingboot. Lees verder

Lionsclub Katwijk | Noordwijk organiseert loterij voor de KNRM

De Lionsclub De Brittenburg uit Katwijk | Noordwijk organiseert op zaterdag 12 november de achtste editie van het Lions Boksgala. De opbrengst van dit succesvolle Lions Boksgala gaat naar de Koninklijke Nederlandse ReddingMaatschappij (KNRM). De vrijwilligers van de KNRM zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onder alle omstandigheden inzetbaar. Wie op zee in problemen komt, kan rekenen op de reddingbootbemanning en wie op het strand of in het duingebied hulp nodig heeft, krijgt hulp van het zogenaamde Kusthulpverleningsvoertuig. Altijd kosteloos en op basis van ‘graag gedaan’.

Om de opbrengst voor het belangrijke werk van de KNRM te vergroten is dit jaar een leuke loterij aan de actie toegevoegd. Door het kopen van loten van de speciale KNRM Loterij kunt u een bijdrage leveren en de KNRM steunen. Juist ook ondernemers die gevestigd zijn in ’t Heen en Klei Oost worden opgeroepen mee te doen. Bij aankoop van 5 loten in een keer hebt u sowieso prijs en vaart u in het voorjaar van 2023 op volle zee een keer mee met de KNRM. Koop je loten via https://lionsboksgala.mylotify.com/club/knrm

Ook Parkmanagement Katwijk draagt de KNRM een warm hart toe en steunt daarom deze oproep van harte.

Werkzaamheden aanleg glasvezelnetwerk ‘t Heen vertraagd

Glaspoort sluit bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost aan op het glasvezelnetwerk. De bedrijven zijn eerder per brief geïnformeerd over de aanleg van glasvezel door Glaspoort. Aannemer VolkerWessels Telecom gaat in opdracht van Glaspoort aan de slag. De graafwerkzaamheden starten echter niet meer dit jaar, maar in het eerste kwartaal van 2023. Met Glaspoort is afgesproken dat er voor aanvang van de werkzaamheden een vorm van communicatie wordt gestuurd naar de bedrijven met daarin informatie over de uitvoeringsperiode, en wellicht ook een faseringsplan. Deze informatiebrief zal medio december verstuurd worden.

Glaspoort gaf eerder aan: Onze aannemer legt de glasvezelkabels aan in de straat tot aan de gevel van het pand. Bij voorkeur maken we voor de aanleg op het erf van de ondernemer en/of bewoner gebruik van een ondergrondse boring zodat tuin en/of straatwerk intact blijft.

Coördinerend ambtenaar Mike Boudewijns van infrastructuur van de gemeente Katwijk geeft aan dat de geplande start in november niet haalbaar is, omdat de aannemer de voorbereidende werkzaamheden nog niet rond heeft. Wanneer de start wel geschiedt, leest u in het volgende maandbericht.

Beveiliging

Ondanks dat alles duurder wordt, gaf Huschka Beveiliger door dat de indexering van de kosten voor het collectieve abonnement niet extra verhoogd wordt. Dit past bij de afspraken die het bestuur PMK maakte. De indexering geldt wel voor alarmopvolging. Het abonnement op de collectieve beveiliging blijft dus ongewijzigd.

Het aantal incidenten waar de afgelopen maand, van 1 september tot 3 oktober, beveiliger Huschka actief was, bedraagt: 38. Het betrof melding kapotte straatverlichting (2), hek open (9), extra controle op dieseltappen (2), open ramen (14), open deur (2), verlichting (4), verdachte personen (2), verdachte situatie (2), verdachte voertuigen (2), extra inzet i.v.m. alarm (1).

Uitspraak rechter

Het PMK was gedwongen de bezwaarprocedure tegen een vestiging van de kringloopwinkel aan de Taanderstraat bij de rechter voort te zetten. De uitspraak recent is een tussentijds oordeel, waarbij de gemeente huiswerk kreeg om de argumentatie verder te onderbouwen. Ook het PMK krijgt daarop de mogelijkheid nieuwe argumenten aan te brengen tegen een vestiging in dit deel van het bedrijventerrein. Verwacht wordt dat een definitieve uitspraak valt in november.