Kort nieuws

Nieuwsbrief Januari 2020 Algemeen

Onze beveiliger Huschka Beveiliging heeft het in de kerstperiode en de dagen rondom de jaarwisseling druk gehad op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Het betrof overlast door vuurwerk, het verbranden van kerstbomen en ongewenste zaken bij bedrijfspanden. Daarnaast gaan de werkzaamheden aan de wegen gestaag door. Inmiddels is gestart aan de Blekerstraat.

 

Verkeer

De Heerenweg tussen Ambachtsweg en Blekerstraat wordt voor alle verkeer afgesloten tot 14 februari 2020. De werkzaamheden vinden plaats weerszijde de hoofdrijbaan. Bestemmingsverkeer en calamiteitenverkeer kunnen het werkvak altijd in via de Blekerstraat om de panden te bereiken. Aansluitend aan deze fase zal Heerenweg fase 2 tussen Blekerstraat en Taanderstraat uit verkeer genomen worden. De vooraankondigingsborden betreffende de afsluiting Heerenweg zijn vorig jaar geplaatst. Communicatie met bedrijven heeft volop plaatsgevonden.

Beveiliger

Onze beveiliger Huschka Beveiliging heeft het in de kerstperiode en de dagen rondom de jaarwisseling druk gehad op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Het betrof in een relatief korte tijd totaal een twintigtal incidenten. Melding van opvallende zaken, waarbij de beveiliger het registreerde of direct in actie kwam: 3 x verschillende omvergereden lantaarnpalen, 3 x omvergehaalde (bouw)hekken, 6 x dumpen afval zoals kerstbomen, 5 x aansteken vuurwerk/kerstbomen, een aantal acties i.v.m. het ongewenst laten branden van lichten in een bedrijfspand, 3 x het optreden bij vormen van vandalisme en het daarna doorvoeren extra preventie ter plekke, 2 x signaleren verdachte auto’s en tenslotte weghalen gevaarlijke objecten van de rijweg.

Erepenning

Peter Jongejan, bestuurslid van het Parkmanagement Katwijk en al jarenlang voorzitter van de Katwijkse ondernemersvereniging, ontving op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente uit handen van burgemeester Cornelis Visser de erepenning van de gemeente Katwijk. Hij kreeg deze waardering voor zijn jarenlange betrokkenheid bij veel maatschappelijke onderwerpen en met name omdat zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Katwijkse gemeenschap.