Kenniscentrum en contactpunt vormen van good practice Duurzaamheid

Algemeen

Vertegenwoordigers van het PMK en ondernemers die deel uitmaken van de regiegroep voor de Economische Agenda van de gemeente Katwijk spraken af te verkennen op welke wijze er meer aandacht komt voor de duurzaamheidsagenda met een concrete aanpak die ondernemers ondersteunt en enthousiasmeert voor ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en klimaatadaptie. Gevraagd werd of het parkmanagement voor bedrijven in de gemeente Katwijk het voortouw neemt en het vehikel wilde zijn om het proces op te pakken en te komen tot concretisering.

Met de termen ‘goed, groen, groei Katwijk’ lanceerde vóór de coronapandemie Dr. Anke Schuettemeyer samen met de stichting 20Duurzaam20 een soort keurmerk voor Katwijkse ondernemers. Het label werd opgezet om bedrijven met duurzamheidsambities in het zonnetje te zetten, maar ook om een platform te creëren waar ondernemers die met duurzaamheid bezig zijn informatie kunnen uitwisselen, met elkaar in gesprek raken en vooral van elkaar kunnen leren. Het initiatief had de looptijd tot 2020. Door de coronaperiode was het niet mogelijk het initiatief voort te zetten of verder uit te bouwen.

“Duurzaam ondernemen is echter een noodzaak en levert ondernemers veel op”, vindt Anke. Vandaar dat ze dit najaar een aanvraag deed voor een projectsubsidie bij de gemeente en steun zocht bij een aantal ondernemers. Via deze ondernemers kwam de vraag terecht bij het PMK.

Het parkmanagement staat positief tegenover initiatieven om duurzaamheid prominenter op de agenda van ondernemers te zetten en vindt dat dit thema ondernemers kan verbinden, inspireren en uitdagen. Tegelijkertijd is het PMK van mening dat ondernemers ook gefaciliteerd dienen te worden op de terreinen van onderzoek en advies en vooral bij het helpen de weg te vinden in de veelheid van subsidiemogelijkheden en het daarna begeleiden bij het invullen van de formulieren.

Verkenning

Uit een verkennend gesprek met de in Katwijk gehuisveste Anke Schuettemeyer, die niet alleen materiedeskundige is maar ook een adviesbureau in dit soort vraagstukken heeft, kwam de vraag om twee routes uit te werken: komen tot het ‘Goed, groei, groen label’ (of een variant daarop) en een frontoffice voor ondernemers in Katwijk die advies, een onderzoek of ondersteuning nodig hebben. Door haar kennis en ervaring te koppelen aan de kennis van het PMK kan een meerwaarde voor ondernemers ontstaan. De afspraak is dat er een uitgewerkte notitie met Plan van Aanpak ligt op de bestuursvergadering van het PMK van 16 november. Dan kan beoordeeld worden of zo’n ondersteunend loket vanuit het PMK haalbaar is en echt concrete meerwaarde betekent voor de Katwijkse ondernemer. Het antwoord op deze vraag staat in de volgende nieuwsbrief.

 

foto: Anke Schuettemeyer