Mogelijkheid tot kosteloze energie monitoring

Nieuwsbrief Januari 2020 Algemeen


Voor de bedrijfsterreinen ’t Heen in Katwijk en Klei-Oost stelt de gemeente Katwijk de bedrijven in staat om energie kosteloos te monitoren gedurende 1 jaar. Hiermee geeft de gemeente een steuntje in de rug voor de bedrijven die volgens de Informatieplicht Energiebesparing hun energiegebruik in beeld moeten brengen. Dit geldt voor bedrijven met een energiegebruik groter dan 50.000 kWh op jaarbasis. Om dit voor elkaar te krijgen is de gemeente een samenwerking aan gegaan met Parkmanagement Katwijk en met EE Care, de energiespecialist uit de regio.

 

De overheid wil dat bedrijven en organisaties met een verbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas gaan aangeven welke energiebesparende maatregelen doorgevoerd gaan worden. Het gaat niet om een vrijblijvende melding, want de informatieplicht geldt daarbij voor alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor de ondernemingen in ’t Heen en Klei Oost betekent het dat zo’n driekwart van alle bedrijven te maken krijgen met de meldingsplicht. Voor bedrijven die hun energieverbruik in beeld moeten brengen is dit belangrijke informatie. Maar dat geldt ook voor andere ondernemers die besparingen op het energiegebruik willen doorvoeren.

 

Wat wordt er precies gedaan?
Bedrijven die nu snel reageren kunnen kosteloos gedurende 12 maanden hun energiegebruik online in beeld krijgen. Hiermee kunnen zij zelf zien wat er wordt gebruikt buiten bedrijfstijden en ook wanneer er de meeste energie wordt gebruikt. EE Care zal naast het online-monitoringssysteem een adviseur beschikbaar stellen om over de schouder mee te kijken en concrete besparingsadviezen geven.

 

Wat is er nodig?
Om te kunnen starten is het nodig dat de geïnteresseerde ondernemer een mail stuurt naar sales@eecare.nl, waarbij hij of zij aangeeft dat er interesse is. Daarna zal EE Care eenmalige machtiging opsturen naar de ondernemer en kunnen na het retourneren van die machtiging de meters worden uitgelezen en online inzichtelijk worden gemaakt. Hiertoe ontvangt de ondernemer een persoonlijke inlog op het online platform van EE Care.

 

Kosteloos inzicht.
De meeste bedrijven zijn reeds actief bezig met het energieverbruik. Zij hebben bijvoorbeeld zonnepanelen of kopen 100% groene stroom in. Desondanks blijven er nog veel mogelijkheden onbenut. Zo komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat er onnodig veel energie gebruikt wordt bij bedrijven buiten de bedrijfstijden om. Denk hierbij aan luchtbehandeling of de ketel die aan blijft staan. Om na te gaan of in uw onderneming niet onnodig energie verbruikt wordt, is het noodzakelijk om de energiemeters op afstand uit te lezen en de verbruiken inzichtelijk te krijgen. Dit is precies wat de gemeente aanbiedt in samenwerking met EE Care.

Wordt u ook 1 van de 30 bedrijven die een jaar gratis inzicht heeft in de energieverbruiken? Vul dan het machtigingsformulier (download hier) in en zendt deze naar sales@eecare.nl. Deze machtiging staat op de site van het Parkmanagement (www.parkmanagementkatwijk.nl)

 

Als er vragen zijn kunt u contact opnemen met:
Parkmanagement Katwijk, Aad van Duijn, 06-15223217
EE Care Teylingen, Maarten Reij, 088-3322777