Jaarwisseling

Algemeen


Het secretariaat van het Parkmanagement Katwijk is dicht tot 8 januari 2024. Het toezicht op de collectieve beveiliging in deze periode gaat wel door. Dat geldt dus ook voor eventuele contacten met de beveiliging en de politie. Ondernemers zijn gevraagd zelf extra attent te zijn op het goed afsluiten van het terrein en het pand, risico’s op brand te vermijden en de beveiliger (vooraf) te informeren over afwijkende zaken. In deze periode is de beveiliger extra alert op onze terreinen.

De nieuwjaarsborrel van het PMK staat gepland op donderdag 11 januari vanaf 17 uur. Het secretariaat aan de Ambachtsweg 7a is open vanaf 9 januari 2024. Voor belangrijke zaken en of meldingen kan de parkmanager altijd gemaild of desnoods gebeld worden. Zie voor de contactgegevens de site: www.parkmanagementkatwijk.nl

Vanaf het nieuwe jaar starten vanuit het secretariaat PMK ook de activiteiten gekoppeld aan het project duurzaamheid. Een verkenning wat ondernemers willen, waarin men ondersteund wil worden en wat collectief opgepakt en ontwikkeld kan worden, maakt onderdeel van deze verkenning uit.

Rest ons u een goede jaarwisseling te wensen en vooral een goede start in het nieuwe jaar.