Inzet camerabeveiliging ’t Heen en Klei Oost

Algemeen


Het PMK wil een vorm van camerabewaking invoeren als aanvulling op de fysieke beveiliging van de terreinen. Het PMK heeft daartoe een kennisgerelateerde onderzoeksbureau een verkenning laten maken (gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland) en de uitkomst voorgelegd aan gerespecteerde ondernemingen met ervaringen qua inzet camerabewaking op meerdere terreinen in de regio. Het bedrijf presenteerde een plan inzet camerabewaking en koppelde dat medio maart 2022 aan een offerte. Het bestuur van het PMK heeft besloten de inzet camerabeveiliging voor te stellen en de opzet en invoering toe te lichten op de ALV.

Een opzet is uitgewerkt van camerabewaking in combinatie met fysieke beveiliging (surveillance), die tevens gebruikmaakt van bestaande camerasystemen van gevestigde ondernemers. De camerasystemen worden gekoppeld worden aan een Video Toezicht Centrale (VTC) die de camerabeelden uitleest en daarmee de surveillanten aanstuurt. Ook vindt opslag van de beelden voor eventueel politiegebruik (opsporing, aanhouding, bewijslast) plaats. Daarbij worden de geldende privacyregels nagekomen.

Camera’s

Gekozen is voor een opzet van camerasystemen met:

–  Herkenning van kentekens, welke het terrein is opgereden;

–  Herkenning van voertuigen en personen welke de gebieden betreden;

–  Mogelijkheid tot uitbreiding van het systeem of verplaatsen naar een andere locatie;

–  Een optimale kwaliteit-kosten verhouding;

–  De beelden dienen ontvangen te kunnen worden op een toezichtcentrale;

–  Lokale opslag van beelden zodat bij spanning- of verbindingsuitval de beelden niet verloren gaan.

Totaal betreft het om de aanleg van  nieuwe systemen op het bedrijventerrein ’t Heen en Klei Oost, die aangevuld wordt met een aantal bestaande systeem.  De camera’s, c.q. -systemen worden gekoppeld aan de video-toezichtcentrale (VTC) van Huschka. Vanuit de VTC vindt aansturing plaats van de surveillanten (en of politie) op onze terreinen

Kosten

De systematiek die het PMK hanteert is dat investering en het onderhoud voor de komende 7 jaar komt uit de huidige reservering. Daarmee zijn de aanschaf, het onderhoud- en de vervangingsinvesteringen voor de komende zeven jaar gedekt. Deze reservering komt voort uit het ‘sparen’ van het PMK de afgelopen jaren voor de inzet camerabeveiliging. Dat betekent dat er tussentijds niet bij de ondernemers ‘met de pet rondgegaan’ behoeft te worden, indien de jaarinkomsten voor het PMK stoppen.De gemeente Katwijk draagt eenmalig bij in de aanschafkosten en is voornemens een bedrag per jaar beschikbaar te te stellen voor onderhoud en de onderhoud- en investeringskosten.

Op de ALV wordt de plaatsing (positie) van de systemen in beeld gebracht.