Inzet beveiliger Huschka

Algemeen


Ondanks dat het aantal incidenten de afgelopen zes weken beperkt bleef tot 26, is alertheid op de bedrijventerreinen gevraagd. Ook omdat er driemaal een melding van een verdacht voertuig was (busje met buitenlands kenteken uit een voormalig Oost-Europees land bemenst door een groepje). Ook was er sprake van een valse alarmeringen en in bepaalde panden vonden toch nog feestjes van jongeren plaats. Lees verder

 Het aantal incidenten de afgelopen zes weken bedroeg er 26 stuks. Daarvan was er 6 x een vals alarm, waar na een controleronde het alarm opnieuw ingeschakeld werd. Drie keer was er een melding van een verdacht voertuig, die bij komst van de beveiliger ons gebied verliet en waarbij een keer de politie ingeschakeld werd. De surveillanten troffen drie keer een openstaand raam aan en in vier gevallen een openstaand hek dat ze sloten. In een geval was er sprake van het laten branden van de verlichting.  Vuilstort werd driemaal gesignaleerd en het aantal meldingen van kapotte verlichting bedroeg er drie. Tenslotte werd een beginnend brandje gesignaleerd en geblust en was er een melding van een ongeval en apart die van een schadegeval.

Helaas vinden nog steeds groepjes feestvierende jongeren een plek in een bedrijfspand. Zowel de politie als beveiliger zijn hier alert op en de strafmaat is fors.

Camera’s

Het bestuur PMK start nu een concreet onderzoek naar de inzet van camerasystemen. Eerder zijn de mogelijkheden en wensen verkend en zijn offertes aangevraagd om zicht te hebben in de (structurele) kosten en een slimme uitrol. Het bestuur PMK besloot nu over te gaan tot een meer concrete opdracht en de vertegenwoordiger van ParkTrust de opdracht te geven snel te komen met een plan van inzet en daarbij de relatie tot een meldekamer en een beveiliger in kaart te brengen. Namens het bestuur coördineert Peter Jongejan deze ontwikkeling.