Interviews voor inbreng ondernemers in beleid energietransitie

Algemeen


Dat de energietransitie en vormen van klimaatadoptie de komende jaren veel ondernemers raken, is geen vraag maar een feit. Om die reden heeft het Parkmanagement aangegeven gesprekspartner te zijn voor de lokale overheden en andere instanties die komen met serieuze plannen, ideeën of voorstellen om op deze aspecten zinvolle stappen te zetten. Binnenkort komt het PMK ook zelf met een aantal concrete stappen. Ook steunt en beoordeelt het zo nodig kritisch, initiatieven van Economie071.

Op verzoek van Economie071 is Marnix Zwart van Bedrijfsadvies bezig met een inventarisatie van drempels, randvoorwaarden en belemmeringen die ervaren worden door ondernemers op het gebied van energietransitie in onze regio. Het doel daarvan is om die belemmeringen weggenomen te krijgen. Hij heeft daarvoor het PMK benaderd. Hij interviewde begin november een aantal ondernemers die in ’t Heen of Klei Oost gevestigd zijn. Deze gesprekken rondt hij af met een gesprek met vertegenwoordigers van het PMK over de werkwijze en initiatieven van deze ondernemersvereniging.

Het PMK is van mening dat veel ondernemers komen met goede ideeën of praktische oplossingen, die ook voor andere ondernemers toepasbaar zijn. Daarnaast was het PMK al actief in het bemiddelen naar energie-scans, plaatsen van zonnepanelen en het leveren van een collectief aanbod om asbestdaken te saneren en daarna de daken te verduurzamen. Een aanbod waar een flink aantal ondernemers gebruik van maakt.

Het PMK is eveneens in gesprek met de gemeente over deze problematiek. De belangen en vooral ideeën van de ondernemers moeten snel een plek krijgen in reëel en uitvoerbaar beleid, is het PMK van mening. Daar willen de ondernemers hun steentje zeker in bijdragen. Dat geldt ook voor een opzet circulair beleid dat momenteel met de provincie verkend wordt.

Faciliteren

In de eerste gespreksronde inventariseerde Marnix Zwart de problemen waar ondernemers tegenaan lopen bij het in gang zetten van een duurzaamheidstraject of ontwikkelingen op dat terrein. Als voorbeeld diende de casus waarbij het parkmanagement inventariseerde hoeveel ondernemers interesse hadden in een collectieve aanpak met korting van asbestsanering en het daarna plaatsen van een goed geïsoleerd dak met daarop zonnepanelen. Ondernemer Joan Ouwehand vatte de problemen waar tegenaan gelopen werd samen met ‘het zoeken naar kennis en vooral mogelijkheden van subsidievormen’. De lokale overheid gaf daarin niet thuis. Gelukkig kon ze terugvallen op het parkmanagement en onderzocht zij voor de vijf ondernemers in haar straat die meededen mogelijkheden. “Een goed georganiseerd loket waar kennis zit en inzicht in subsidiestromen zou helpen.”

Marnix Zwart onderzoekt bij ondernemers die gevestigd zijn in vier (verschillende) in deze regio gelegen bedrijventerreinen hun ervaringen om zo binnen Economie071 te komen met een aantal voorstellen tot het stroomlijnen of verbeteren van de processen. De betrokkenheid van een ondernemerscollectief, zoals het parkmanagement, kan daarbij uiterst faciliterend zijn.

foto: Marnix Zwart