Interessepeiling kosteloos monitoren van de energie gestart

Nieuwsbrief Eind Maart 2020 Algemeen


Medewerkers van EE-Care uit Voorhout zijn gestart met het telefonisch benaderen van ondernemers in ’t Heen en Klei Oost. In eerste instantie betreft het een groep van 60 ondernemingen, waarvan een flink aantal instemmend reageert. Het betreft de kosteloze monitoring van energiegebruik gedurende een jaar. Een initiatief van de gemeente Katwijk, die de kosten draagt, en het Parkmanagement Katwijk. De uitvoering ligt bij EE Care, de energiespecialist uit de regio.

 

Met het kosteloos monitoren van de energie gedurende een jaar geeft de gemeente Katwijk de bedrijven en steuntje in de rug. Het gaat onder meer om bedrijven die volgens de Informatieplicht Energiebesparing hun energiegebruik in beeld moeten brengen. Dit geldt voor bedrijven met een energiegebruik groter dan 50.000 kWh op jaarbasis. Omdat voor veel ondernemers meer informatie welkom is, benadert momenteel EE Care een lijst met ondernemers telefonisch. Over het hoe-en-wat van de kosteloze monitoring, staat op de site van het parkmanagement informatie.

Bedrijven die nu reageren kunnen gedurende 12 maanden hun energiegebruik kosteloos online in beeld krijgen. Hiermee kan men zelf zien wat er wordt gebruikt buiten bedrijfstijden en wanneer er de meeste energie wordt verbruikt. EE Care zal naast het online-monitoringssysteem een adviseur beschikbaar stellen om over de schouder mee te kijken en concrete besparingsadviezen te geven.

 

Interesse melden

Om te kunnen starten is het noodzakelijk dat de geïnteresseerde ondernemer een mail stuurt (gericht aan: sales@eecare.nl) en daarmee zijn/haar interesse aangeeft. EE Care stuurt dan een eenmalige machtiging op naar de ondernemer, waarna de meters worden uitgelezen en online inzichtelijk gemaakt. Hiertoe ontvangt de ondernemer een persoonlijke inlog op het online platform van EE Care.

Het komt regelmatig voor dat er onnodig veel energie gebruikt wordt bij bedrijven buiten de bedrijfstijden om. Om na te gaan of in uw onderneming niet onnodig energie verbruikt wordt, is het noodzakelijk om de energiemeters op afstand uit te lezen en de verbruiken inzichtelijk te krijgen. Dit is precies wat de gemeente aanbiedt in samenwerking met EE Care.

Wordt u 1 van de 30 bedrijven die een jaar gratis inzicht heeft in de energieverbruiken? Vul dan het machtigingsformulier in en zendt deze naar sales@eecare.nl. De machtiging staat op de site van het Parkmanagement(https://parkmanagementkatwijk.nl/algemeen/katwijk-geeft-30-abonnementen-weg-voor-monitoring-van-energiegebruik/).

Als er vragen zijn kunt u contact opnemen met: Parkmanagement Katwijk, Aad van Duijn, 06-15223217 of EE Care Teylingen, Maarten Reij, 088-3322777