Integrale aanpak kwaliteitsverbetering ’t Heen

Algemeen


Integrale aanpak kwaliteitsverbetering ’t Heen

Op de laatste dag van augustus bespraken wethouder Knape, ondersteund door een aantal betrokken ambtenaren, en bestuursleden van het parkmanagement de integrale aanpak kwaliteitsverbetering bedrijventerrein ’t Heen. Een integrale aanpak waarin aandacht komt voor aanpassingen vestigingsbeleid (aanpassen hoogte, vestigingsvoorwaarden, etc.), reconstructie wegen, parkeerbeleid, verbetering zuidoosthoek ’t Heen; en dat alles met aandacht voor groene ontwikkelingen, tegengaan van wateroverlast en een duurzame aanpak. Centraal in de verkenning staat de financiering van de aanpak, waarbij ook financiële ondersteuning van onder andere de provincie noodzakelijk is.

Het verzoek van een integrale aanpak kwam voort uit het overleg dat het bestuur van het parkmanagement regelmatig heeft met wethouder Jacco Knape. De bijeenkomst eind augustus op het gemeentehuis was constructief en gericht op het realiseren van passende oplossingen. De afspraak is dat tot de kersperiode het Parkmanagement Katwijk meegenomen wordt in de ontwikkeling qua planvorming. Daarna volgt een planning van de uitrol en het creëren van betrokkenheid bij de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers. Het gaat om en herziening van de vestigingsvoorwaarden en verruiming van het vestigingsbeleid. Ook de aanpak van de wegen (reconstructie, zoals eerder al met de Lageweg, Ambachtsweg en de Heerenweg) komt in planning. Dat geldt ook voor het werken aan een herziene inrichting van de zuidoosthoek ’t Heen en bepaalde ‘stroken’, zoals langs de Blekerstraat. De opzet is enerzijds een kwaliteitsverbetering van het terrein en anderzijds het genereren van meer vestigingsruimte voor ondernemers/ondernemingen binnen het bestaande terrein. Uit eerdere enquêtering en onderzoek vanuit de werkgroep bedrijventerreinenstrategie, waar binnen het PMK participeert, blijkt een behoefte aan meer ruimte voor het vestigen van bedrijven in onze regio. Criteria zoals en divers aanbod, behoud werkgelegenheid en meerdere categorieën blijven gelden.

Vanwege het grote project worden nu de stappen in kaart gezet en komt dat eind deze maand terug in een aparte bijeenkomst, zodat we de leden van het parkmanagement/ondernemers op ‘t Heen volop kunnen informeren. Dat zal in de nieuwsbrief van oktober zijn.