Inkoopbeleid en huisvestingsproblematiek

Algemeen


Het PM heeft vanaf het moment dat er gesuggereerd werd om een vestiging van Mac Donalds toe te staan op het bedrijventerrein bezwaar gemaakt. Dat bezwaar maken geldt ook voor de vestiging van een Kringloopwinkel in de Taanderstraat. Tevens zijn in het overleg met wethouder Knape suggesties gedaan om het verkeer naar de milieustraat niet langer over het bedrijventerrein te laten lopen. Tenslotte werkt het PM aan vormen van collectieve inkoop, waarbij het voordeel ligt bij de individuele ondernemer.

Ten aanzien van het vestigen van een Kringloopwinkel aan de Taanderstraat zegt het parkmanagement al langer dat dit type activiteit niet past op het bedrijventerrein. De Kringloopwinkel en de milieustraat veroorzaken veel verkeersoverlast (er moeten zelfs verkeersregelaars ingezet worden). Het Parkmanagement heeft eerder alternatieve plekken gesuggereerd op het gedeelte van ‘t Heen waar vormen van detailhandel toegestaan zijn: zuidelijk van de Ambachtsweg.

Het PM heeft een alternatief voorstel voor vestiging van de kringloopwinkel bij de wethouder neergelegd in relatie tot bereikbaarheid milieustraat: namelijk ter hoogte van het voormalig DVS-gebouw, gekoppeld aan een directe verkeersaansluiting (aftakking) bij de oprit N206 naar de milieustraat en vanaf de milieustraat een directe nieuwe route naar de Ambachtsweg.

Op de ideeën wordt positief gereageerd, zodat een verdere verkenning, ook naar de Provincie, gewenst is. Bij de Provincie wordt nu door de verkeerdeskundige van de gemeente nagetrokken wat kan. Het PM gaat medio juli een verdere toelichting geven op deze ideeën in een overleg met de verantwoordelijke verkeerdeskundigen, zodat verdere planvorming eventueel uitgewerkt wordt.

Wethouder Knape memoreerde in het overleg eind juni dat aan de kringloopwinkel op 8 oktober 2019 vergunning verleend is door het college voor de vestiging aan de Taanderstraat. Een aantal partijen, waaronder het PM heeft een zienswijze ‘bezwaar’ ingediend. De jurist van de gemeente is daarmee bezig. Het item komt binnenkort in het college ter besluitvorming. Een verdere bezwaarprocedure is mogelijk. Het besluit dat het college neemt, wordt snel teruggekoppeld aan het PM.

Milieustraat

De mogelijkheid voor MKB-bedrijven om op de milieustraat gescheiden vuil aan te gaan bieden (een wens van het PM) is er voorlopig niet. Dit komt onder andere doordat de bedrijven geen afvalstoffenheffing betalen.

Het voorstel van het PM is te onderzoeken of bedrijven die gebruik willen maken van de milieustraat dan afvalstoffenheffing gaan betalen. Een gesprek met portefeuillehouder, wethouder Starkenburg, om alternatieven te verkennen, wordt gepland. Daarnaast ontwikkelt het PM ook eigen beleid t.o.v. het ophalen van afval, mede vanwege het milieuaspect en als dienstverlening naar de bedrijven. Daarvoor zullen particuliere aanbieders benaderd worden.

Wat de mogelijke vestiging van een Mac Donalds betreft, was er in het overleg geen nieuwe informatie.

Inkoop en advies energie-inkoop

De afgelopen weken verkende het PM de mogelijkheid om, naast de collectieve beveiliging, te komen tot meerdere vormen van collectieve inkoop – waarbij de ondernemer uiteraard op individueel niveau kiest of hij meedoet – op het gebied van energie (zie site), verzekeringen en eventueel (gescheiden) ophalen van afval. Dit najaar leidt dit tot een aantal voorstellen, die onder andere op de algemene ledenvergadering van 28 oktober aanstaande aan de orde komen.

Voor ondernemers die op zoek zijn naar kostenbesparingen/advies m.b.t. energie, biedt Jasper Mattijssen op persoonlijke titel zijn hulp aan. Na jarenlange ervaring als managementconsultant en zelf een succesvol energiebedrijf opgebouwd te hebben, geeft hij aan dat hij bedrijven in deze wat moeilijke periode van corona goed kan helpen bij kansen/optimalisaties/kostenbesparingen. Dit kan bijvoorbeeld zijn;
– Administratieve optimalisaties m.b.t. netbeheer kosten en/of energiebelasting;
– Controleren van lopende contracten voor eventuele correcties/teruggaven;
– Bekijken kansen voor kostenverlaging vanuit simpelweg betere prijzen uit de markt o.b.v. huidige

marktontwikkelingen;
– Zonnepanelen-projecten.
Jasper Mattijssen (06 21 20 07 88) vermoedt dat zijn kennis/ervaring als collega-ondernemer met name toegevoegde waarde heeft bij de wat grotere bedrijven. De kleinere bedrijven zullen hier waarschijnlijk minder baat bij hebben.