Inkoop en advies energie-inkoop

Algemeen


Het Parkmanagement verkent de mogelijkheid om, naast de collectieve beveiliging, te komen tot meerdere vormen van collectieve inkoop – waarbij de ondernemer uiteraard op individueel niveau kiest of hij meedoet – op het gebied van energie, verzekeringen en eventueel het (gescheiden) ophalen van afval. Dit najaar leidt dit tot een aantal voorstellen, dat onder andere op de algemene ledenvergadering van 28 oktober aanstaande aan de orde komt.

Voor ondernemers die op zoek zijn naar kostenbesparingen/advies m.b.t. energie, biedt Jasper Mattijssen op persoonlijke titel zijn hulp aan. Na jarenlange ervaring als managementconsultant en zelf een succesvol energiebedrijf opgebouwd te hebben, geeft hij aan dat hij bedrijven in deze wat moeilijke periode van corona goed kan helpen bij kansen/optimalisaties/kostenbesparingen. Dit kan bijvoorbeeld zijn;
– Administratieve optimalisaties m.b.t. netbeheerkosten en/of energiebelasting;
– Controleren van lopende contracten voor eventuele correcties/teruggaven;
– Bekijken kansen voor kostenverlaging vanuit simpelweg betere prijzen uit de markt o.b.v. huidige   marktontwikkelingen;
– Zonnepanelen-projecten.
Jasper Mattijssen (06 21 20 07 88) vermoedt dat zijn kennis/ervaring als collega-ondernemer met name toegevoegde waarde heeft bij de wat grotere bedrijven. De kleinere bedrijven zullen hier waarschijnlijk minder baat bij hebben.

zonnepanelen-1-parkmanagementkatwijk.jpg

Verzekering

Vanuit de Rabobankorganisatie wordt een collectief aanbod uitgewerkt voor ondernemers in ’t Heen en Klei Oost om een kortingspercentage door te voeren op onder andere de opstalverzekering. Een aanbod dat de ondernemer een substantiële korting op jaarbasis oplevert. Deze korting houdt verband met de lopende collectieve beveiliging en de goede, frequente overlegvormen met de gemeentelijke diensten, brandweer en politie. Over de collectieve vormen van dienstverlening en mogelijke inkoopvoordelen volgt op de ledenbijeenkomst een verdere toelichting.