Initiatief ’t Klaslokaal beëindigd

Algemeen


Eind dit jaar stopt ’t Klaslokaal met de activiteiten als winkel en koffiecorner, mede door het beëindigen van extra gelden uit de coronaperiode. Het initiatief, een leer- en werkervaringsplek voor leerlingen in het beroepsonderwijs, startte met name om jongeren werkervaringen te laten opdoen en onder begeleiding invulling te geven aan vakvaardigheden die nodig zijn in het beroepsleven. Het initiatief werd opgezet door st. WisKatwijk, gelieerd aan het plaatselijke beroepsonderwijs, en ondersteund door het lokale bedrijfsleven. Ook de gemeente Katwijk was vanaf de start betrokken en ondersteuner van het initiatief.

De afgelopen bijna drie jaar was het concept, dat uitgevoerd werd in ’t Klaslokaal op het Emmaplein een groot succes. Tientallen leerlingen, vooral degenen die met enige moeite een stageplaats konden realiseren vanwege extra begeleiding, deden werkervaringen op en leerden in de praktijk wat klant-contacten inhouden en invulling van beroepsgerichtheid betekent.

“Ook voor dit schooljaar was het de intentie dit initiatief door te zetten en zocht de stichting naar samenwerking met een aantal partijen die mede-kostendrager is. De gelden voor de huur en uitvoering kwamen voor een groot deel van de overheid. Zij ondersteunde initiatieven om de beroepsgerichtheid, tijdens corona, en praktische onderwijsinvulling aan (groepjes) leerlingen mogelijk te maken. Helaas is deze financiële ondersteuning, de zogenaamde NPO-gelden, voor het initiatief in ’t Klaslokaal deze zomer – geheel onverwachts – komen te vervallen. Ook een verdere samenwerking met de gemeente Katwijk, in de vorm van een Werkcafé, kreeg op het laatste moment geen doorgang. Daarbij namen de kosten en vooral de energiekosten, sterk toe en overstegen daarmee de begroting ruimschoots,” benadrukt A. van Duijn van st. WisKatwijk.

“We konden eveneens niet voorzien dat de energiekosten zo sterk zouden oplopen. Daarmee verviel de mogelijkheid ’t Klaslokaal open te houden na 1 november. We hebben de verhuurder kenbaar gemaakt dat we de huur opzeggen en ’t Klaslokaal sluiten. Na de coronaperiode kunnen leerlingen gelukkig weer ervaringen opdoen bij het bedrijfsleven en bij de vele detaillisten in Katwijk en omgeving. Wel blijft tot uiterlijk het eind van het jaar de ruimte beschikbaar voor meerdere initiatieven en activiteiten, waar leerlingen bij betrokken zijn.”

Onderwijs arbeidsmarkt

“In de afgelopen jaren hebben we invulling kunnen geven aan het Emmaplein en het plein daarmee meer onderdeel laten zijn van het fraaie winkelgebied, waarbij leerlingen veel praktische ervaringen opdeden. Het initiatief kon zonder bijdrages en steun van het lokale bedrijfsleven, waaronder zeker ook winkelgebied Zeezijde, KOV, het Parkmanagement Katwijk, de verhuurder en de Gemeente Katwijk niet zo succesvol functioneren. We zijn deze instellingen dan veel dank schuldig. Bovendien was het een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om zo te werken aan voldoende goed gekwalificeerde werknemers in de nabije toekomst. Steeds vaker raken ondernemers namelijk in de knel bij het vinden van geschoold nieuwe personeel.”

foto: Betrokkenheid PMK bij initiatief