Ingrijpende werkzaamheden Julianabrug en brede verkeeroverlast

Algemeen


De bereikbaarheid van Katwijk en daarmee ook die richting de bedrijventerreinen krijgt te maken met de werkzaamheden aan de Koningin Julianabrug. Werkzaamheden die starten op 31 augustus en tot maart 2021 gaan duren. Het gevolg zijn wegomleggingen en het strikt doorvoeren van eenrichtingsverkeer op belangrijke aan- en afvoerwegen.

Tussen 31 augustus en 15 maart is de Kon. Julianabrug afgesloten voor al het verkeer. In die periode wordt gewerkt aan de vernieuwing van de brug. De brug krijgt dubbele rijbanen voor auto’s, een vrij liggend tweerichtingen fietspad aan de oostzijde, een voetpad aan beide kanten en een drie meter brede ecostrook. Ook de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers wordt aangepast en sociaal veiliger gemaakt.

Omleiding

Tijdens het werk aan de brug worden omleidingen ingesteld voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Ook het openbaar vervoer rijdt anders en maakt gebruik van tijdelijke haltes. Voor voetgangers komt een tijdelijk veerpontje aan de oostkant van de brug. Tijdens de renovatie van de Kon. Julianabrug is deze gedurende 6 ½ maand volledig afgesloten voor al het verkeer. Omdat de Biltlaan inclusief de Kon. Julianabrug een belangrijke doorgaande verkeersroute is, moeten er ingrijpende verkeersmaatregelen worden genomen om het verkeer niet te laten vastlopen. Er worden voor alle verkeersdeelnemers omleidingsroutes ingesteld. Bij de keuze voor deze omleidingsroutes is gekeken naar:

  • de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetganger;.
  • de doorstroming van het verkeer, en specifiek het niet laten vastlopen van de wegen in het centrum;
  • de leefbaarheid langs de omleidingsroutes;
  • de luchtkwaliteit.

Om aan al deze aspecten zoveel mogelijk tegemoet te komen, is besloten tot een maatregelenpakket waarin een eenrichtingscirkel is gemaakt. Voor voetgangers komt een tijdelijk veerpontje. In de Toelichting verkeersmaatregelen staan de maatregelen voor auto’s, fietsers en voetgangers toegelicht.

Op de hoogte blijven van de meest actuele informatie: bekijk de site www.katwijk.nl/onderweg.