Nieuwe labelhouders werken aan duurzame aanpak

Algemeen


Wethouder Knape toonde zich verheugt dat het bedrijfsleven op ’t Heen en klei Oost zijn verantwoordelijkheid neemt om te werken aan de noodzakelijke verduurzaming van de bedrijven en werkprocessen. Een ambitieus programma waar het van elkaar leren, durven stappen zetten en het samen beseffen dat een centrale regie en collectieve aanpak van groot belang zijn en tevens de motor betekent tot succes. Hij deed deze uitspraak tijdens het door dr. Anke Schüttemeyer geïnitieerde duurzaamheidscafé bij Oomen Verhuizers, waar een grote groep ondernemers en ook nieuwe labelhouders aanwezig was.

Het duurzaamheidscafé is het moment voor ondernemers op de bedrijventerreinen om elkaar te ontmoeten en informatie of praktische tips uit te wisselen over de noodzakelijk aanpak op het brede gebied van Duurzaamheid. Bedrijven die zich onderscheiden op de terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en hun aanpak betreffende duurzaamheid kunnen daarbij in aanmerking komen voor het door Anke Schüttemeyer geïnitieerde Goed&Groen Katwijk.

Aan de rij bestaande bedrijven werd op woensdag 27 september vier labelhouders tijdens de bijeenkomst toegevoegd. Het betroffen BouAd Adviesgroep, Lakeman Liften, Oomen Verhuizers en Auto&Truck-service Katwijk (ATSK).

Het gaat om bedrijven die bijzondere maatregelen hebben genomen om het milieu te beschermen en een positieve bijdrage lokaal te leveren aan de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijk is dat deze ondernemers hun kennis en ervaringen willen delen en zo andere ondernemers een steuntje in de rug kunnen bieden bij dit belangrijkrijke thema. Bijeenkomsten zoals het duurzaamheidscafé zijn ook daarvoor bedoeld. De nieuwe labelhouder Oomen Verhuizers liet deze avond in een rondleiding ook meteen zien hoe zij energie-neutraal werken.

Kansen

Initiatiefnemer Anke Schüttemeyer, met steun vanuit de economische agenda van de gemeente Katwijk en ondersteund door de belangenvereniging Parkmanagement Katwijk, legde bij de opening uit dat door de coronaperiode de voortgang van het label vertraging opliep, maar dat ze blij is dat er nu weer volop aandacht voor bestaat en ondernemers betrokkenheid tonen. “Behalve de kans elkaar te spreken en informatie uit te wisselen, reiken we vanavond de labels uit aan vier ondernemers en zijn er twee sprekers over belangrijke thema’s die het gebruik van nieuwe energie kansen geeft.” Enerzijds het benutten van aardwarmte, zoals in buurtgemeente Noordwijk volop start aldus Theo Voskuilen van Liander Aardwarmte in zijn presentatie, en anderzijds een lokale aanpak, waarbij de Rabobank desgewenst ondersteunt met kennis en vormen van financiering. Marc Dijksterhuis, relatiemanager Groot Zakelijk van de Rabobank Leiden e.o. toonde in zijn vlotte presentatie de hoeveelheid aan beschikbare kennis bij de bank en pleitte voor een collectieve aanpak per bedrijventerreinen. Hij gaf daarbij aan dat de samenwerking met het parkmanagement Katwijk kansen biedt voor alle hier gevestigde ondernemers. Meer informatie over de label-houders en het initiatief Goed&Groen Katwijk: www.goedengroenkatwijk.nl

foto 1: een deel van de aanwezige tijdens het duurzaamheidscafé

foto 2: Lakeman Liften, 1 van de 4 nieuwe labelhouders (foto Esmee Messemaker