Huschka Beveiliging actief in augustus

Algemeen


De inzet van Huschka Beveiligers sinds de vorige melding op 8 juli was deels preventief gericht. Daarnaast was een concrete inzet in 34 situaties, waaronder drie verdachte voertuigen waarop actie ondernomen werd. Ook startte Huschka Beveiligers samen met het Parkmanagement een acquisitie richting die ondernemers op onze terreinen die niet financieel meedoen aan de collectieve beveiliging en de lasten van de beveiliging afwentelen op hun buurman.

Alle ondernemers die gehuisvest zijn in ’t Heen en op Klei Oost en aangesloten zijn bij het collectief, kregen ook dit seizoen (contractjaar 2020 – 2021) een korting van 30 procent op het collectieve deel van de beveiliging. Deze actie is mede bedoeld om free-riders, ‘mijn buurman betaalt voor mijn beveiliging’, tegen te gaan.

parkmanagement-katwijk-huschka-beveiligers.jpgDat Huschka Beveiligers een actieve bijdrage aan de veiligheid van de ondernemingen biedt, blijkt wederom uit hun inzet de afgelopen weken. Het betrof 34 situaties, waaronder 9x een openstaand hek, 3x een verdacht voertuig, 9 meldingen van kapotte verlichting, 2x een illegale stort, 4x licht aan in het pand, 4x openstaande ramen, 2x een alarmmelding en 1x een melding van straatraces. Daarnaast waren er meerdere preventieve acties onder andere gericht tegen ‘hangjongeren’. In alle gevallen heeft Huschka Beveiligers de ondernemers middels het incidentenrapport geïnformeerd, actie ter plekke ondernomen of jongeren aangesproken en hun gedrag verder geobserveerd.

Tegengaan Free-riders

Het parkmanagement werkt eraan om het aantal free-riders van de collectieve beveiliging te verminderen, zodat tevens het kortingspercentage kan groeien. Dit najaar rondt het parkmanagement het onderzoek af naar de mogelijke inzet van camerabeveiliging als aanvulling op de daadwerkelijke surveillance. Inmiddels is er een eerste verkenning met Huschka Beveiligers en Rec-camerabeveiliging geweest om vormen van camerabeveiliging door te voeren, te koppelen aan het systeem van fysieke beveiliging (surveillanten) en hun mogelijkheden tot uitlezen en regievoeren in de meldkamer. Dit voorstel komt binnenkort in het bestuur aan de orde en zal eventueel toegelicht worden op de ledenbijeenkomst.