Huschka Beveiligers communiceert mogelijkheid snelle melding incident

Algemeen


Meer ogen maken de beveiliging nog effectiever. Vanuit deze gedachte hebben het Parkmanagement Katwijk en Beveiliger Huschka een sticker ontworpen, met daarop alle contactgegevens en een telefonische meldingsroute voor incidenten, vormen van overlast of verdachte situaties. Binnenkort ontvangen de deelnemers aan de collectieve beveiliging deze sticker. Het aantal incidenten de afgelopen 4 weken bedroeg 30 x.

Beveiliger Huschka heeft een meldingsroute ingericht, zodat ondernemers op ’t Heen of Klei Oost bij verdachte situaties direct contact krijgen met de meldkamer die de beveiligers aansturen en eventueel de politie kan informeren. Alle deelnemers aan de collectieve beveiliging ontvangen deze sticker binnenkort. Daarnaast blijft de beveiliger bedrijven die niet mee doen, benaderen. Ook het parkmanagement is hierin actief om zo zogenaamd ‘surfgedrag’, mijn buurman betaalt voor onze beveiliging, tegen te gaan.

Ook is er een flyer ontwikkeld met een toelichting op de activiteiten van de beveiliger in het gebied en de samenwerking met het parkmanagement. Deze flyer speelt een rol bij de acquisitie.

Incidenten

Het aantal incidenten de laatste 4 weken was met 30 gevallen, groot. Het betrof, zeker vanwege het warme weer, veel openstaande ramen, wel of niet met nog brandend licht (18x). Daarnaast 4 x een openstaand hek, 3 x vormen van vuilstort, 2 x alarmmelding, 1 x een observatie verdacht voertuig en 1 x aanspreken en observeren hangjongeren. Tenslotte is er 1 x melding geweest van een inbraakgevoelige situatie door een geplaatste bouwsteiger.

In alle gevallen heeft Huschka Beveiligers de ondernemers middels het incidentenrapport geïnformeerd, actie ter plekke ondernomen of jongeren aangesproken en hun gedrag verder geobserveerd.