Herinrichting gebied voormalig DVS-gebouw

Algemeen


Nadat de afgelopen weken het voormalige gebouw van muziekvereniging DVS is gesloopt, start Egmond Wegenbouw in opdracht van de gemeente eind deze week met de herinrichting van de fietsroute ter plekke. De werkzaamheden om de aanpassing van deze fietsroute te realiseren duren 4 weken.

Eind van de week start Van Egmond Wegenbouw met het verleggen van het fietspad naast de afrit van de N206 richting de Ambachtsweg. Het verleggen van deze fietsroute verloopt in eerste instantie via tijdelijke platen, totdat het gebied verder heringericht wordt. De wegenbouwer uit Rijnsburg denkt vier weken tijd nodig te hebben voor de werkzaamheden in het gebied.

Op de kavelgrond die ontstond door het weghalen van het voormalig DVS-gebouw en de ruimte die nu gerealiseerd wordt door het verplaatsen van het fietspad, kan nieuwe bebouwing verrijzen. De gemeente biedt de kavel namelijk binnenkort daartoe aan.

Beeldbepalend

Eerder had het parkmanagement geopperd deze grond, inclusief een nieuwe ontsluiting richting afrit N-206 en de Ambachtsweg te gebruiken voor de vestiging van de Kringloopwinkel. Deze vestiging zou dan deel uit kunnen maken van een groter beeldbepalend pand ter plekke. De gemeente heeft echter gekozen de Kringloopwinkel een vestigingsvergunning te geven voor de Taanderstraat.

In het overleg met de wethouder eind mei vroeg het PMK of nu bij de ontwikkeling van het voormalige terrein van DVS rekening gehouden wordt met een voor het gebied beeldbepalende bebouwing en deze af te stemmen op de eventueel toekomstige planvorming voor het deel van het terrein dat aan de overkant van de rotonde ligt. Dit oudste deel van het bedrijventerrein ’t Heen (Ambachtsweg en Zeilmakerstraat) kan door aanpassingen een herwaardering krijgen tot een meer modern visitekaartje van het bedrijventerrein. Mede doordat beide zijden direct in het zicht liggen van het verkeer op de N206.