Haal brandbare objecten snel weg

Algemeen


Op onze bedrijventerreinen staan nog veel brandbare en vandalisme gevoelige objecten. Het betreffen onder andere autowrakken, pallets en ander brandbaar materiaal. Zowel het parkmanagement als de politie en de brandweer roepen de ondernemers op hun bedrijf en directe omgeving te controleren op risicovolle objecten en deze dan te verwijderen.

De komende weken is traditioneel helaas ook een periode met een extra risico voor vandalisme en vernielingen. Daarbij blijven bepaalde (kleine) groepen zoeken naar mogelijkheden om overlast te creëren door kerstbomen te verbranden, vuurwerkvormen te gooien of bepaalde objecten aan te steken. Dit ondanks extra toezicht van de beveiliger en een wakend oog van de politie.

In bepaalde delen van de bedrijventerreinen zijn ondernemers nog eens extra gevraagd stapels hout of opgestapelde pallets weg te halen of zo op te slaan dat het risico op brand of andere vormen van overlast, weggenomen is. Verder wordt gevraagd er op te letten  dat andere personen geen dingen ‘klaarzetten’.

De laatste weken is in overleg met de gemeente (en het parkmanagement) een aantal objecten, die langdurig geparkeerd stonden en overlast betekenden, verwijderd. Desalniettemin is nog niet alles ‘hufterproof’ gezekerd. Vandaar ook de extra oproep van onze wijkagent Hendrik van Rijn waakzaam te zijn en mee te helpen risicovolle objecten te verwijderen en brandbare materialen weg te halen. Ook beveiliger Huschka is attent en, naast het uitvoeren van hun beveiligerstaken en het voeren van preventie, informeert/waarschuwt ondernemers middels een briefje.