Gezellige samenkomst ondernemers ’t Heen en Klei Oost met korte ALV van het parkmanagement

Algemeen


“In mijn contacten met ondernemers op ’t Heen en Klei Oost ervoer ik een behoefte om regelmatig contact te hebben met de op deze terreinen gevestigde collega’s uit voornamelijk handel en industrie. Een bijeenkomst waar gezellig samenzijn een belangrijk onderdeel is, maar het ook van belang is informeel informatie, vragen en onderwerpen die op deze bedrijventerreinen spelen uit te kunnen wisselen. Vandaar dat ik het initiatief nam en vervolgens contact zocht met het bestuur van het parkmanagement om te komen tot een passende invulling.”

“De eerste bijeenkomst voor ondernemers op ’t Heen en Klei Oost vindt plaats op 26 oktober aanstaande vanaf 17 uur. We combineren deze bijeenkomst met een korte Algemene Ledenvergadering van het Parkmanagement Katwijk en aansluitend een gezellig en informeel samenzijn. Op mijn eerste verkenning reageerden ruim 70 ondernemers positief. Door de combinatie met de ALV gok ik op ongeveer 100 aanwezige ondernemers of medewerkers in een leidinggevende functie van die ondernemingen hier op ’t Heen en Klei Oost. Ons plan is drie keer per jaar zo’n bijeenkomst te organiseren waar steeds een andere onderneming gastheer is,” aldus Peter van der Spijk, commercieel manager van Freightways, Supply Chain Solutions aan de Nijverheidsstraat 2.

Peter stamt uit een ondernemende familie en werkte kort ook in de familieonderneming voor groente en fruit. “Ik kan vrij impulsief reageren en sta dan voor het nakomen van die keuze. Zo stopte ik na een aantal jaren bij de vestiging in Amsterdam van het familiebedrijf en besloot een wereldreis te maken. Als backpacker trok ik voornamelijk door Azië en Australië. Een uitdagend en interessante periode, waar ik ook veel leerde. Daarvoor had ik commerciële economie gestudeerd. Terug in Nederland kwam ik, na wat kortlopende dienstverbanden elders, bij Freightways en doorliep daar vrijwel alle functies van warehouse medewerker tot de functie van commercieel manager. Een job die ik met plezier al enige jaren uitvoer en waar ik – kort gezegd – als accountmanager de contacten met bestaande relaties onderhoud en tevens werk aan het uitbreiden van ons cliëntenbestand door nieuwe overeenkomsten te sluiten met bedrijven die van onze diensten gebruik willen gaan maken.

De onderneming is eind tachtiger jaren opgericht door onze voormalige directeur Jack Zijlstra en sinds 1997 zijn we in ‘t Heen in Katwijk gevestigd. Een A-locatie met het front van de onderneming gelegen aan de N206.

ALV

“Steeds vaker sprak ik collega’s op ‘t Heen en Klei Oost die behoefte hadden aan het leggen van onderlinge contacten. En dat voor ondernemingen uit vooral Industrie en Handel. Vandaar dat ik het initiatief nam een bijeenkomst te houden. Ik verkende het initiatief onder andere bij de KOV, die een veel grotere doelgroep heeft en de bestuursleden verwezen me naar het PMK, dat het initiatief graag oppakt, geheel ondersteunt en mede organiseert.”

“Voor de eerste bijeenkomst van 26 oktober is gekozen voor een combinatie met de Algemene Ledenvergadering van het PMK. Ontvangst is vanaf 17 uur, waarbij van 17.15 uur tot 18.00 uur bij ons in de opslaghal de ALV plaatsvindt en we aansluitend ruimte hebben voor een gezellige borrel en koud buffet. Geïnteresseerden kunnen dan het bedrijf zien en ik leid kort de opening van het buffet in, zodat we in twee minuten aangeven wie we zijn en wat Freightways doet. Daarna is er volop ruimte voor gezelligheid en het leggen en onderhouden van informele contacten.”

“We hebben een gezellig ingerichte ruimte, een groot parkeerterrein voor het pand en zorgen voor een leuke inrichting en – samen met het PMK – een uitnodigend hapje en drankje. Zet 26 oktober in uw agenda. Natuurlijk volgt nog een formele uitnodiging.”

foto Goed parkeren voor hoofdingang Freigthways aan de Nijverheidsweg 2

Gastheer Peter van der Spijk