Gevelreclame toont aanwezigheid Parkmanagement Katwijk

Algemeen


‘Zijn, toelichten en tonen’. Vanuit deze gedachte plaatste het Parkmanagement afgelopen dinsdag 19 maart de gevelreclame op het pand aan de Ambachtsweg 7a, waar gehuurd wordt. De lichtreclame is gerealiseerd door een lokale onderneming en lid van onze belangenvereniging, Duocore, Drukwerk, creatie & signing. Op deze wijze wordt goed kenbaar gemaakt waar het secretariaat gevestigd is en voor de bedrijventerreinen benadrukt dat er gewerkt wordt vanuit een belangenvereniging, het Parkmanagement Katwijk.

Sinds 2012 kennen de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost een belangenvereniging, waarvan alle ondernemers met een bedrijfspand, of de gevestigde ondernemingen, lid van zijn. Sinds de taken van de stichting Beveiliging Bedrijventerreinen vallen onder de aansturing van deze belangenvereniging, wordt de naam Parkmanagement Katwijk gehanteerd. Naast het aansturen van de collectieve beveiliging zorgt het PMK voor het reguliere overleg met de gemeente, c.q. wethouders en met name de algehele belangenbehartiging, het werken aan kwaliteit en kwaliteitsverbeteringen. Daaronder vallen de reconstructiewegen – zoals gebeurde met de Ambachtsweg en Lageweg en er binnenkort een volgende fase op het bedrijventerrein ’t Heen volgt – revitaliseren zuidoosthoek, parkeerbeleid en het project Duurzaamheid. Trefwoord bij al deze activiteiten: belangenbehartiging, positioneren van de ondernemers op de bedrijventerreinen en optimaliseren kwaliteit van de bedrijventerreinen Klei Oost en ’t Heen.

Zichtbaar

Om de ruimte van het secretariaat duidelijk kenbaar te maken, plaatste het bestuur – na instemming van de verhuurder – een lichtreclame op de gevel. Regelmatig vindt in de secretariaatsruimte overleg plaats met ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), onderwijsinstellingen en regio vertegenwoordigers. Mede door deze fraaie aanduiding op de gevel is het representatieve kantoor aan de Ambachtsweg goed te vinden.