Gemeentelijke regelingen die ondernemers nu kunnen helpen

Algemeen


Met vragen kunt u contact zoeken met de gemeente. Op de website van de gemeente Katwijk staat tevens vermeld dat de gemeente gratis hulp biedt aan ondernemers bij de eventuele aanvraag van de Tijdelijke overbruggingsregel zelfstandig ondernemers (TOZO). U kunt hiervoor mailen naar ondernemersinfo@katwijk.nl.

Rijksregelingen|
Het Rijk heeft een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden vastgesteld. Wie meer verlies heeft, krijgt meer steun. Dit zijn belangrijke maatregelen die u als ondernemer door deze coronacrisis heen moeten trekken. Via de website van het Rijk en het coronaloket van de Kamer van Koophandel kunt u informatie vinden over deze regelingen en kunt u een check doen of u hiervoor in aanmerking komt. Ook de bracheorganisaties en de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) kunnen u hierbij helpen. Op www.katwijk.nl staat dit alles overzichtelijk weergegeven. Bekijk de regelingen goed, zodat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan. De rijksregelingen mbt Corona vindt u op www.rijksoverheid.nl. Informatie die de KOV geeft over de regelingen vindt u op www.kovkatwijk.nl.   

Lokale regelingen: Tozo 
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als uw inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast kunt u de Tozo aanvragen als u een lening voor bedrijfskapitaal wilt afsluiten om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze Rijksregeling wordt door de gemeente Katwijk uitgevoerd. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Tozo? Doe de check op www.krijgiktozo.nl. Komt u in aanmerking? Vraag de Tozo via het aanvraagformulier op www.katwijk.nl aan.   

Lokale regelingen: TONK (per 15 maart 2021)
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een nieuwe regeling voor huishoudens die door de coronacrisis kosten, zoals woonlasten en gas, water en licht, niet meer kunnen betalen. Het gaat om een vergoeding van de daadwerkelijke noodzakelijke kosten. Deze regeling is naar verwachting begin maart 2021 rond. Kunt u uw noodzakelijke kosten niet meer betalen? Neem dan vanaf maart contact op met de gemeente Katwijk om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.   

Andere ondersteuning in de gemeente Katwijk 
Het is mogelijk dat u andere vragen of ondersteuning nodig heeft. Bij de gemeente Katwijk kunt u terecht met vragen of problemen op het gebied van schulden, zorgen over uw relatie, woonsituatie, geldproblemen of als u zich wilt oriënteren op ander werk. Deskundige medewerkers bieden een luisterend oor, praktische informatie en ondersteuning. Hieronder vindt u hier meer uitleg over.  

Schulden
Wanneer een ondernemer het hoofd niet meer boven water kan houden, zijn er lokale regelingen die een sociale vangnet vormen. Denk hierbij aan schuldhulpverlening of bijstand. Ik snap heel goed dat u als ondernemer hier liever niet aan denkt. Toch is het goed om te weten dat de regelingen er zijn. Niemand hoeft in Katwijk aan lagerwal te leven. De gemeente heeft de expertise in huis om ondernemers hier goed bij te helpen. Zo zijn er regelingen als BijstandsBesluit Zelfstandigen (Bbz) om te helpen met levensonderhoud en is er het Budget Informatie Punt waar u geholpen kunt worden met uw schulden. Via Katwijk@plangroep.nl of via 071-4065141 is het Budget Informatie Punt te bereiken.

Ook zijn er de schuldhulpmaatjes van Grip op de Knip Katwijk om u te ondersteunen. Dit zijn vrijwilligers die mensen met financiële problemen helpen. Zij bieden praktische hulp en kunnen u ondersteunen bij het verdere traject. U kunt Grip op de Knip Katwijk bereiken via www.gripopdeknipkatwijk.nl   of via 06 22 06 25 90.

Kwijtschelden/ uitstel  
Er is lokaal ook een hoop te doen over het uitstellen of schrappen van lokale lasten als mogelijkheid om ondernemers te helpen. Momenteel bekijkt de gemeente de mogelijkheid om lokale lasten in 2021 uit te stellen of kwijt te schelden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit juridisch en financieel niet eenvoudig is. We zullen u via de winkeliers- of ondernemersvereniging tijdig informeren over de mogelijkheden en de onmogelijkheden hiervan.

 Wijkteams Katwijk 
Een eigen onderneming is een levenswerk. Als u dit nu voor uw ogen in ziet storten, doet dit wat met u. Als u kampt met overspannenheid, depressie of andere klachten, aarzel dan niet en neem contact op met het wijkteam. Wij luisteren naar uw verhaal en verwijzen u graag door naar de instanties die u verder kunnen helpen om er emotioneel of psychisch weer bovenop te komen. Het wijkteam is bereikbaar via het telefoonnummer 071-4065000 of via wijkteam@katwijk.nl.

 Voedselbank 
De Voedselbank biedt aan ondernemers, die door de huidige crisis in financiële problemen zijn geraakt, een aparte regeling aan. Buiten de huidige openingstijden van de Voedselbank (vrijdagmiddag) biedt de Voedselbank de gelegenheid aan ondernemers om op woensdagochtend een pakket met houdbare producten op te halen. Dit is een regeling voor 3 maanden. Aan het eind van de periode wordt, indien er behoefte is om ook klant te worden van de Voedselbank, een financiële intake gedaan. U kunt zich via de website voor deze regeling aanmelden: www.voedselbankkatwijk.nl

Tot slot
Ik hoop u hiermee meer duidelijkheid te geven over uw mogelijkheden. Ondernemers zijn altijd degene geweest die Katwijk ‘smoel’ gegeven hebben en die ervoor hebben gezorgd dat er in Katwijk altijd wat te doen is. De coronacrisis geeft veel onzekerheid. Ik hoop dat u de energie en kracht heeft om deze periode te doorstaan.

Gemeente Katwijk, wethouder J.C. Knape,