Gemeentelijk groenonderhoud bedrijventerrein start na overleg met PMK

Algemeen


Het gemeentelijk onderhoud van het openbaar groen was volgens het PMK onder de maat. Vandaar dat het Parkmanagement het groenonderhoud op de bedrijventerreinen aankaartte. Veel ondernemers begrepen niet waarom nieuw beplante percelen niet onderhouden werden en de indruk ontstond dat het groenonderhoud bij de gemeente geen prioriteit had. Daarmee verfrommelde het straatbeeld en daarmee het aanzicht van de bedrijventerreinen. Inmiddels is er een oplossing.

De afgelopen weken kwam een flink aantal reacties bij het PMK binnen van ondernemers, vooral gelegen aan de doorgaande wegen op ’t Heen, dat het groenonderhoud sterk onder de maat was. Een enkele ondernemer huurde zelf al een onderhoudsbedrijf in en men meldde dat men graag actie zag.

Vanuit het Parkmanagement was de afgelopen weken herhaald navraag bij de gemeente gedaan en eind juli is er een oplossing afgesproken. De gemeente gaf de opdracht aan firma Jonker voor het uitvoeren van een zogeheten ‘nul-beurt’. Dit betekent dat het groen op orde wordt gebracht en in beheer kan worden genomen. Inmiddels vond die nul-beurt plaats en volgt het PMK de ontwikkelingen nauwgezet. Het PMK is van mening dat er structureel een kwalitatieve oplossing voor het reguliere grondonderhoud moet zijn.
Eerder gaf het Parkmanagement aan bij groenonderhoud rekening te houden met het behoud van de biodiversiteit en derhalve slim groenonderhoud in te zetten.