Gemeente mag niets doen tegen rattenoverlast in de buitenruimte

Algemeen


Een aantal ondernemers in de noordhoek van Klei Oost maakte afgelopen week melding van overlast door ratten. Niet dat deze beesten massaal in de bedrijven gesignaleerd worden, maar een aantal meldingen kwam vanuit de buitenruimte. Het PMK trok bij de gemeente de route ter bestrijding na. Omdat de gemeente geen gif mag plaatsen in de buitenruimte, kunnen ze niets doen.

‘Soms joekels van beesten,’ was de melding van een ondernemer uit Klei Oost. ‘Vooral ‘s-morgens vroeg als je je bedrijf benadert of in de nabijheid parkeert, kun je ze zien.’ Vandaar de melding en met name de vraag of het PMK iets betekenen kan in het vinden van een oplossing.

De aanwezigheid van ratten in de gemeente en dus ook op de bedrijventerreinen is uiteraard ook bij de gemeente bekend. In de bewoonde kern speelt de gemeente een rol bij de bestrijding, maar dat geldt niet voor op bedrijventerreinen, was de prompte reactie vanuit de ambtelijke organisatie van de gemeente.

Doordat het PMK samen met de gemeente, politie, brandweer, beveiliger en gemeentelijke diensten kwaliteitsafspraken heeft middels het keurmerk veilig-ondernemen (KVO) antwoordde de betrokken gemeentelijke ambtenaar per direct op de vraag van het PMK: ‘Wij doen niets aan rattenoverlast in de buitenruimte omdat wij daar geen gif mogen plaatsen of boxen. Mochten bedrijven zelf last hebben dan moeten ze particulier een rattenbestrijder regelen.’ Ratten worden alleen bestreden bij particuliere huishoudens.

Een duidelijke terugkoppeling vanuit het door de gemeenteraad geformuleerde beleid. De ondernemers waren blij met het snelle antwoord en suggereerden even nog af te wachten en bij een toename van overlast op deze signalering terug te komen.

De parkmanmanager suggereerde om, mits er meerdere klachten binnenkomen, dat het PMK contact zoekt met een particuliere bestrijder en daarmee eventueel een raamovereenkomst te sluiten, zodat ondernemers op onze bedrijventerreinen tegen gereduceerde kosten gebruik kunnen maken van hun diensten.