Geluidreductie ‘t Heen

Algemeen


Door de inzet van het PMK ontstond er duidelijkheid over de gevolgen van de geluidzonering en daarmee de geluidreductie op het bedrijventerrein ’t Heen. Er was namelijk een situatie ontstaan waardoor het bedrijventerrein feitelijk op ‘slot’ zat en verplichte vergunningen niet vergeven konden worden. Inmiddels is dat opgelost. Toch doet het PMK een nieuwe verkenning, omdat in sommige delen van het bedrijventerrein onduidelijkheden bestaan over de mogelijkheid tot bedrijfsuitbreiding.

foto t Heen

Het PMK heeft in het overleg met de wethouder de consequenties van het geluidreductieplan geagendeerd. De belangrijkste reden is dat een aantal ondernemers problemen ervaart bij het uit- of verbouwen van hun bedrijfspand, omdat het in een gebied gevestigd ligt waar (verdere) uitbreiding van geluid mogelijkerwijs niet toegestaan is. Ook geldt dit probleem indien de renovatie of kleine uitbreiding van het bedrijfspand niet leidt tot toename van activiteiten en/of een toename van geluid. Momenteel wordt daarvoor een (relatief duur) onderzoek verplicht gesteld. Daardoor duurt niet alleen de bouwaanvraag langer, de ondernemer komt ook op extra kosten.

Het PMK onderzoekt deze ontwikkeling en toetst de bevindingen aan het bestaand beleid van de gemeente. Het PMK wil in ieder geval voorkomen dat er wederom een situatie ontstaat dat vergunningen voor bepaalde activiteiten om die reden niet afgegeven gaan worden. In sommige gevallen beperkt dat ook de mogelijkheid tot overname (en dus verkoop) van een bedrijf of bedrijfspand.