Geen McDonalds op het perceel Zeilmakerstraat

Algemeen


Het college van Burgemeester en wethouders heeft de aanvraag van Mac Donalds voor een vestiging aan de Zeilmakerstraat in ’t Heen geweigerd. Daarmee voldoet het college aan de nadrukkelijke wens van het Parkmanagement en een aantal bedrijven die gevestigd zijn in dit gedeelte van het gebied. De aanvrager mag nog tegen het besluit ingaan, maar inmiddels lijkt er geen interesse meer te zijn voor het beoogde perceel.

Het parkmanagement refereerde bij het bezwaar aan de uitgangspunten die destijds met het gemeentebestuur zijn afgesproken om industrieterreinen te bestemmen voor bedrijvigheden op het gebied van industrie en de daaraan gekoppelde vormen van handel. Daarbij is tevens een afspraak gemaakt dat bepaalde vormen van detailhandel zuidelijk van de Ambachtsweg wel mogelijk zijn. Het gaat veelal om bedrijven die vanwege de grootte verdwenen uit het centrum van het dorp.

Daarnaast ontstond de zorg bij het parkmanagement voor (verkeers-)overlast van een foodrestaurant met openingstijden tot ook laat ’s avonds en strookte de vestiging niet met het beveiligingsbeleid in het gebied, waarvoor jaarlijks de ondernemingen ruim 1,5 ton investeren.

De aanvraag van 11 juli 2018 voor het vestigen van een McDonalds op het perceel Zeilmakerstraat 1 kreeg onlangs een gemotiveerde terugkoppeling van het college van B & W, waarmee nu een vestiging daadwerkelijk van de baan lijkt. Formeel kan het foodrestaurant bezwaar aantekenen tegen de uitspraak van het gemeentebestuur. De verwachting is dat dit niet gebeurt.