Frees- en asfalteringswerkzaamheden ’t Heen

Algemeen


Uitvoerend aannemer Van Eijk Infrastructuur meldt dat zij de frees- en asfalteringswerkzaamheden op het bedrijventerrein ’t Heen vanaf 11 mei in de nacht gaan uitvoeren. Dit gebeurt om de ondernemers zo min mogelijk tot last te zijn. Gestart wordt op 11 mei.

Van Eijck Infrastructuur geeft aan dat het plan is om in twee nachten de deklagen te frezen en in twee nachten het nieuwe asfalt aan te brengen. Werkzaamheden vinden dus plaats in vier nachten en de werktijden zijn dan van 19:00 – 06:00 uur. De planning in week 20 van het nachtwerk (dus tussen 19-00 – 06:00 uur) is als volgt:

Maandagnacht, dinsdagnacht en woensdagnacht, donderdagnacht

11-05-2020 12-05-2020

13-05-2020 14-05-2020

De werkzaamheden bestaan uit:

Frezen Ambachtsweg en Lageweg Frezen Heerenweg

Asfalteren Ambachtsweg en Lageweg incl. markering Asfalteren Heerenweg

Tijdens de frees- en asfalteringswerkzaamheden is de weg volledig afgesloten voor alle verkeer. De wegen zijn overdag wel bereikbaar, maar de belijning ontbreekt en het wegdek is ruw. In deze periode geldt tevens dat het langsparkeren verboden is, mede om schade aan auto’s door opspattend materiaal te voorkomen. Ambachtweg/Lageweg 11-05-2020 19:00 uur tot en met 13-05-2020 06:00 uur Heerenweg 12-05-2020 19:00 uur tot en met 14-05-2020 06:00 uur

 Omleiding 

Wijk in wijk uit tijdens de frees- en asfalteringswerkzaamheden van de Ambachtsweg/Lageweg geschiedt via de Lijnbaanstraat-Steenbakkerstraat-Scheepmakerstraat-Zeilmakerstraat. Tevens zullen er verkeersregelaars tijdens de frees- en asfalteringswerkzaamheden aanwezig zijn om het verkeer te begeleiden.

Planning week 23 overdag (07:00 – 16:00 uur)

Ter plaatse van de drie kruispunten in de Heerenweg zal streetprint en belijning/markering aangebracht worden. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en nemen 4 dagen in beslag. Het kruispunt zal dan tijdelijk afgesloten worden. Uiteraard worden niet alle kruispunten tegelijk afgesloten. Planning van deze werkzaamheden is van dinsdag 02-06-2020 tot en met donderdag 04-06-2020.

Om te asfalteren en streetprints aan te brengen moeten de weersomstandigheden redelijk tot goed zijn dus genoemde data is onder voorbehoud. Reserve weken zijn week 22 en week 24.

Mochten er binnen uw onderneming werkzaamheden uitgevoerd worden tussen 19:00 en 06:00 uur dan verzoek ik contact met mij op te nemen met de parkmanager of de uitvoerder.

 Afspraken

De gemeente en het parkmanagement constateren dat een (klein) aantal ondernemers zich niet houdt aan de afspraken over het parkeren na de herinrichting van de wegen. Dat betekent dat net ingerichte groenstroken benut worden, vrachtwagens gaan staan op plaatsen waar het nu niet mag en dat er toch weer op de trottoirs, waar ook parkeerstroken aangelegd zijn, auto’s staan. Jammerlijk genoeg leidt dat op sommige plekken tot schade aan de net nieuw ingerichte wegen. Vandaar de oproep de afspraken na te komen en auto’s daar te parkeren waar de inrichting van de weg dat mogelijk maakt.