Bespreking kwaliteit bedrijventerrein tijdens fietsronde

Algemeen


Aandacht voor de kwaliteit van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost, een gunstig vestigingsklimaat en uitvoerbare regels bij een passend vestigingsklimaat. Een aantal punten die woensdag 15 september aan de orde kwam tijdens de rondgang die het bestuur van het Parkmanagement Katwijk, de vertegenwoordiging van gevestigde bedrijven, maakte met de burgemeester, wethouders en een aantal beleidsambtenaren.

Om inzicht te hebben in de daadwerkelijke situatie op de bedrijventerreinen, de ontwikkelingen rondom de in te voeren parkeermaatregelen en ter plekke diverse thema’s te bespreken, maakten het college van burgemeester en wethouders met de gemeentesecretaris samen met het bestuur van het parkmanagement een rondgang door de bedrijventerreinen per fiets. Dat gaf de gelegenheid rustig meerdere zaken in ogenschouw te nemen en goed bespreekbaar te maken. Het treffen was enerzijds een kennismaking en anderzijds de gelegenheid voor het bestuur PMK om de thema’s die in het overleg met de wethouders over tafel komen daadwerkelijk te laten zien in het gebied. De tocht eindigde na vijf kwartier in het bedrijfskantoor van het Parkmanagement, waar een toelichting volgde over onder andere de beveiliging, de ambitie om die uit te breiden met camerabewaking en hoe geïnvesteerd kan worden in een kwalitatieve aanpak. Daaronder valt onder andere de nieuw in te voeren parkeermaatregelen, maar ook extra aandacht voor gebieden die een positieve impuls kunnen gebruiken. Het thema handhaven kwam ook aan de orde.

Optimaliseren

Voorzitter Henk Oostingh van het parkmanagement gaf vooraf aan de start van de fietsronde aan dat regulier overleg belangrijk is en dat door het daadwerkelijk bezoeken van de bedrijventerreinen de punten die de ondernemers aanreiken beter herkenbaar zijn voor de lokale bestuurders en beleidsambtenaren. “Ons gezamenlijk doel zijn een kwalitatief op orde zijnde bedrijventerrein en een goede omgeving om te ondernemen. Dat is eveneens belangrijk voor onze gemeente en de ruim 4000 medewerkers van onze bedrijven hier op deze terreinen.”

De ondernemers gaven een toelichting op hun activiteiten, zoals het optimaliseren van de kwaliteit van de bedrijventerreinen, aandacht voor verduurzamen en het vertegenwoordigen van de belangen van de gevestigde ondernemingen. “Aandachtspunten daarbij zijn een goed vestigingsklimaat, ruimte voor nieuwe activiteiten en daarmee een geactualiseerd economisch beleidsplan plus een passende infrastructuur. Sommige delen van het terrein raken gedateerd – het bedrijventerrein ’t Heen is inmiddels 50 jaar geleden ingericht – en vragen om een passende reconstructie. Daarbij komt dat de inrichting destijds uitging van een andere mobiliteit en derhalve een nieuw parkeermaatregelen ontwikkeld dient te worden,” aldus Henk Oostingh.

Beveiliging

Bestuurslid Peter Jongejan stond stil bij de collectieve beveiliging die de ondernemers inhuren en betalen. “Met een aantal incidenten tussen de 30 en 45 per week een noodzaak,” aldus het bestuurslid. “Door onze inzet is ernstige overlast gelukkig niet aan de orde. Wel willen we de beveiliging uitbreiden met vormen van slimme camerabeveiliging. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden en het kostenplaatje voor de ondernemers.”

Wethouder Jacco Knape gaf aan blij te zijn met de betrokkenheid van het parkmanagement en ziet veel meerwaarde in deze constructieve vorm van overleg. “Behalve dat we elkaar nu met de fiets treffen, overleggen we om de maand en is het parkmanagement betroken bij diverse vormen van vooroverleg. Daarmee hebben we een directe inbreng van de ondernemers in onze planvorming, zoals de parkeermaatregelen, het nieuwe economische beleidsplan, maar ook de aandacht voor de groenvoorziening, onderhoud wegen en de duurzaamheidsagenda.”