Enquête om het Keurmerk Veilig Ondernemen te behouden

Algemeen


De gemeente Katwijk, politie Holland-Midden, brandweer en het parkmanagement werken samen om de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost en daarmee de omgeving van uw bedrijventerrein ‘schoon, heel en veilig’ te houden. Het hebben van een keurmerk biedt tevens materieel voordeel: veel ondernemers krijgen een korting van minimaal 10 % op bepaalde verzekeringen. Om het keurmerk te verlengen is een groot aantal ingevulde enquêtes noodzakelijk. Vandaar onze oproep de enquête in te vullen en te retourneren. Dat kost u vijf minuten en levert u en uw collega-ondernemers veel rendement op.

Ondernemers die gevestigd zijn in Klei Oost of ’t Heen ontvangen binnenkort de enquête voor het verlengen van het Keurmerk Veilig-Ondernemen. Een keurmerk waarin de samenwerking tussen een aantal partijen omschreven en bekrachtigd is. Belangrijke onderwerpen hebben betrekking op de beveiliging, de kwaliteit van de terreinen en de afspraken met en tussen de brandweer, de gemeente, de politie Hollands-Midden en het Parkmanagement.

Het Parkmanagement coördineert de uitvoering van de afspraken en neemt initiatieven om de kwaliteit te borgen en te verbeteren. Daar profiteren alle partijen van die gevestigd zijn op het bedrijventerrein en zeker de op de terreinen gevestigde ondernemers.

De afspraken tussen de deelnemende partijen hebben te maken met de kwaliteit en veiligheid op de terreinen. Voorbeelden zijn de beveiliging (inclusief het uitrollen van aanvullende camerabeveiliging), afspraken over het onderhoud van het groen, de verlichting en het schoonhouden van de terreinen. Ook de inzet, (verplichte) controles en oefeningen door de brandweer maken deel uit van de afspraken. Tenslotte rolt de gemeente, deels opgelegd door de overheid, een ambitieus duurzaamheidsplan uit. Het doorvoeren bij de ondernemingen van energiebesparingen, gebruikmaken van zonnepanelen, tegengaan van hittestress, het afvoeren van overtollig hemelwater, de gevolgen en kansen bij het van het aardgas halen van de terreinen en vergroening, zijn onderdelen van de aanpak. Zaken die alle ondernemers raken en waarbij het parkmanagement de gesprekspartner is van de gemeente.

Invullen

De enquête is nodig om het keurmerk te verlengen en maakt onderdeel uit van een grotere procedure. Namens de op de terreinen gevestigde ondernemers, in samenwerking met de gemeente, voert het Parkmanagement deze procedure uit. Een verplicht onderdeel is de enquête en daarbij een respons van tenminste 40%. De enquête telt een zevental vragen met een aantal sub-vragen.

Wij horen graag van de ondernemers hoe zij denken over een aantal kwaliteits- en veiligheidsaspecten rondom uw bedrijf. Uw input gebruiken wij om een Plan van Aanpak te maken voor de komende drie jaar. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de parkmanager, Aad van Duijn.