Een dag praktische oriëntatie op het bedrijfsleven door jongeren

Algemeen


Werk maken van de interesse voor een beroepsopleiding en daarmee de plaatsbaarheid straks op onze (lokale) arbeidsmarkt. Dat is een initiatief van het Parkmanagement Katwijk in samenwerking met het beroepsgerichte onderwijs in onze gemeente. Op 28 januari bezoeken daartoe ruim honderd leerlingen die kozen voor een technisch profiel zo’n veertig bedrijven op het bedrijventerrein ’t Heen en Klei Oost. Een kennismakingstraject om jongeren te interesseren voor een passende beroepskwalificatie.

De bedrijven op de Katwijkse bedrijventerreinen steken de hand uit naar jongeren om hen te helpen bij het maken van keuzes en vooral door die jongeren te tonen hoe leuk, interessant en uitdagend werken bij de bedrijven in onze regio is. Het programma is zo opgezet dat leerlingen van ongeveer 14 jaar, die al kozen voor een technisch gerichte beroepsopleiding, een stagevorm lopen bij een bedrijf naar hun keuze. Op 28 januari aanstaande gaat het om een kennismakingstraject waar en kennis gemaakt wordt met het bedrijf, het type werk, de wijze hoe dat georganiseerd is en er een doe-opdracht uitgevoerd wordt. Deze doe-opdracht staat in het verlengde van de werkzaamheden van het bedrijf. Later dit voorjaar bezoeken ondernemers de opleiding, waar de leerlingen laten zien wat zij leren en vooral hoe zij leren. De bedoeling is tevens leerlingen te helpen een gerichte keuze te maken voor de vervolgrichtingen (van installateur, metselaar tot programmeur).

Gastles

Vooraf aan de bedrijfsbezoeken vonden er in januari drie gastlessen plaats waarbij een speciaal ontwikkelde lesbrief – afgestemd op de situatie in de regio – een toelichting en verwerking gaf. Een ‘gaaf’ en interessant programma, aldus de leerlingen, met passende informatie wat er deze dag te wachten staat, welke type bedrijven er allemaal zijn (meedoen) en vooral welke werkzaamheden er bij de bedrijven plaatsvinden. Door de relatie te leggen met hun opleiding en de route om binnen enkele jaren te komen tot een beroepskwalificatie (nodig om te kunnen gaan werken) verkregen de leerlingen mee inzicht in hun ‘schoolloopbaan’.

De inzet van Parkmanagement Katwijk past in de activiteiten gericht op de ontwikkelingen onderwijs – arbeidsmarkt. Een belangrijk issue, want er dreigt een groot tekort aan beroepsgericht geschoolden. Alleen door samen de handen uit de mouwen te steken en jongeren te tonen dat een keuze voor een beroepsopleiding volop perspectief biedt, kan de kloof gedicht worden. Vandaar dit praktische programma, aldus de parkmanager.