Economische samenwerking Economie071 verlengd

Algemeen


De partners van Economie071 hebben hun economische samenwerking in regio Leiden verlengd met een periode van vier jaar tot 1 januari 2027. Gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen zetten daarmee opnieuw de schouders onder projecten die de regionale economie versterken. ‘Urgente vraagstukken vragen om krachtige samenwerkingen. Niet alleen om kennis te bundelen en slim om te gaan met schaarse middelen en tijd, maar ook om elkaar vast te houden in tijden waarin vanzelfsprekendheden onzeker zijn geworden’, aldus wethouder Fleur Spijker van de gemeente Leiden in haar rol als voorzitter van de samenwerking.

‘Gemeenten, ondernemers en onderwijs hebben vaak dezelfde uitdagingen’, vult Martijn van Pelt aan, bestuurslid vanuit VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland. ‘Denk aan het vinden van ruimte voor werken en wonen, het duurzaam ontwikkelen van de gekozen gebieden, het vinden van gemotiveerd en goed opgeleid personeel, werken aan innovatie en digitalisering en het opleiden van jongeren die je vervolgens wilt koppelen aan banen die hier zijn’.

Juiste moment

‘Economie071 werkt namens de drie sectoren aan oplossingen voor deze uitdagingen’, geeft Otto Jelsma aan, bestuurslid vanuit mboRijnland. ‘Door kennis te delen, projecten uit te voeren en het netwerk regelmatig bij elkaar te brengen. Zo worden onze economische doelen herkenbaar voor organisaties in de regio, voor Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Dat versterkt onze positie als regio en maakt ons een actieve gesprekspartner die op het juiste moment aan tafel zit’.

 

Groepsfoto: zittend tweede van rechts wethouder Jacco Knape