Economische agenda sterk gericht op doen

Algemeen


Economisch beleidsplan concreet en gericht op uitvoering

Met het vaststellen van het economisch beleidsplan is het spoorboekje van het beleid voor de komende jaren vastgelegd en kunnen partijen aan de slag om de tekst om te vormen tot daadwerkelijk beleid. Knap daarbij is dat niet alleen geluisterd is naar de opvatting van de ondernemers die gevestigd zijn op ’t Heen en Klei Oost maar tegelijkertijd gezocht is naar het concretiseren van de plannen. Geen papieren tijger dus, maar de start om gezamenlijk de mouwen op te stropen en aan te pakken.

 De nieuwe Economische Agenda voor Katwijk ‘Samen aan de slag’ is vastgesteld. Met het uitvoeringsprogramma van deze agenda werkt de gemeente de komende jaren samen met lokale en regionale ondernemers en partijen aan een vitale, duurzame en innovatieve Katwijkse economie. Bij het opstellen van de nota koos wethouder Knape voor een combinatie van planvorming en concrete stappen. Daarmee leverden de stakeholders zoals bedrijfsleven, middenstand en onderwijs input en is men betrokken bij de verdere uitwerking. Door het werken in clusters zijn tevens alle geledingen betrokken bij de beleidsontwikkelingen. Van de detaillisten in de diverse winkelcentra tot aan de spelers op de onderwijs arbeidsmarkt. We staan voor enorme uitdagingen. Met de goede ideeën en een inspirerende aanpak gaan we ver komen, vindt het PMK.

De Economische Agenda richt zich op drie economische clusters en vier thema’s. De clusters zijn bedrijventerreinen en werklocaties, sierteelt en agribusiness, en vrijetijdseconomie. De thema’s daarbij zijn het aanjagen van innovatie, faciliteren van startende ondernemers, een goede aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, en creëren van ruimte om te ondernemen. Voor de uitvoering van de agenda gaat de gemeente komend jaar op zoek naar projecten die ondernemers zelf kunnen aandragen. Het parkmanagement heeft daartoe een eerste aanzet gemaakt met wethouder Knape door regelgeving, meervoudig grondgebruik en verduurzamen in projecten om te zetten. Dat geldt ook voor afspraken over duurzaamheid en de ontwikkelingen onderwijs – arbeidsmarkt.

Doel

Het doel van het nieuwe economische beleidsplan is een Katwijkse economie die sterk in de regio is gepositioneerd en belangrijk is voor het behoud van de werkgelegenheid in Katwijk. “Met een open houding voor verfrissende en innovatieve ideeën treden we daarbij ook buiten de gebaande paden. Zo werken we stap voor stap aan een vitaal en duurzaam economisch klimaat voor Katwijk die inspeelt op maatschappelijke veranderingen en zorgt dat we de werkgelegenheid voor Katwijk behouden”, aldus wethouder Jacco Knape.

Voor de eerstkomende periode geldt een aantal projecten, die zijn opgehaald uit diverse gesprekken met ondernemers. Bijvoorbeeld een project rondom optimalisatie en verduurzaming van bedrijventerreinen. Wethouder Jacco Knape: “Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een brede maatschappelijke opgave. Vanuit de Economische Agenda gaan we daarom samen met het bedrijfsleven aan de slag in deelprojecten en maken we afspraken met ondernemers over verduurzamen. Op die manier werken we met aan het verduurzamen van bedrijven én het bedrijventerrein.”

Door het samen met het georganiseerde bedrijfsleven aan de slag te gaan, maken we het tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de kwaliteitsimpuls die we geven aan de bedrijventerreinen. Inmiddels is het PMK met de gemeente gestart meer en hoogwaardige vestigingsruimte te creëren. We kijken daarbij onder andere naar de zuidoosthoek van het bedrijventerrein ’t Heen.