Digitale ledenbijeenkomst een week verlengd

Algemeen


Door de regelgeving rondom corona was dit jaar de ledenbijeenkomst fysiek niet mogelijk. Als alternatief is een digitale vorm opgesteld en vorige week toegezonden aan de ondernemers met een vestiging in ’t Heen en Klei Oost. Ruim de helft van de ondernemers opende deze speciale nieuwsbrief met ledeninformatie. Het aantal opmerkingen en aanvullingen bleef beperkt tot instemming. Om de kans te geven om alsnog te reageren blijft de informatie voor de leden de komende week beschikbaar.

Het bestuur van het parkmanagement geeft middels de alternatieve ledenbijeenkomst inzicht in de activiteiten van het afgelopen jaar en de voornemens voor de periode tot en met oktober 2021. Ook het financieel overzicht en de verantwoording staan op deze ledeninformatie.

Geïnteresseerde leden kunnen kennisnemen van de informatie middels de hieronder bijgevoegde link. Na het aanklikken van de link komt men met een code bij de documenten. De code staat bij de link.

Ondanks dat de digitale nieuwsbrief van 30 oktober veelvuldig geopend werd blijft de mogelijkheid om te reageren of zich op te geven voor de kascommissie tot 12 november bestaan. Reageren mogen alleen ondernemers die gevestigd zijn met een bedrijf in ’t Heen en/of Klei Oost.