Overleg met wethouder afgerond met bedrijfsbezoek bij Head Electronics

Algemeen


Het college van B&W betrekt het bestuur van het PMK bij de evaluatie van de voormalige visie-notitie voor ’t Heen en bij het opstellen van het nieuwe Economische Beleidsplan. Nadat de evaluatie van de werkzaamheden is afgerond, kan wethouder Knape aangeven wanneer de reconstructie van de wegen op het bedrijventerrein ’t Heen een vervolg krijgt. Een onderdeel van het overleg was een digitaal bedrijfsbezoek bij Head Electronics aan de Ambachtsweg.

Het bestuur van het PMK heeft frequent overleg met wethouder Knape. Afhankelijk van de agenda sluit daarbij een ambtenaar aan. In het overleg van maart kwam een groot aantal relevante onderwerpen aan de orde, die ondernemers gevestigd op ’t Heen of Klei Oost raakt. Gesprekspunten waren onder andere de revitalisering van de wegen op ’t Heen, het nieuwe Economische Beleidsplan van de gemeente, het samen optrekken bij de duurzaamheid-ontwikkelingen plus maatregelen betreffende klimaatadaptie, de geluidzonering – waarvan we op de algemene ledenvergadering dit najaar een themaonderwerp maken – en het behoud van de kwaliteit van de terreinen, inclusief het tegengaan en opruimen van gedumpt afval. Voor de revitalisering bedrijventerrein geldt dat wethouder Knape afstemt met portefeuillehouder Rien Nachtegaal van revitalisering ’t Heen.

Head Electronics

Directeur Willem Kok van Head Electronics gaf aansluitend een digitale presentatie van zijn bedrijf. Head Electronics B.V. is opgericht in juni 1987 door de voormalige directeur Arie van Leeuwen. HEAD staat daarbij voor “Holland Electronics Advanced Development”. Het bedrijf is gevestigd aan de Ambachtsweg 17.
“Op dit moment werken circa 120 medewerkers op de diverse afdelingen – met zowel productie als enginering – binnen ons bedrijf in Katwijk,” vertelt Willem Kok, die sinds 2012 algemeen directeur is van HEAD Electronics, en de elders gevestigde zusterbedrijven CDS electronics, Azteco Electronics en Muco Technologies. “De Katwijkse vestiging bekleedt landelijk qua grootte een tussenpositie als het gaat om het produceren en ontwikkelen van ‘printplaten’.”

“De Katwijkse vestiging opereert sterk klantgericht, waarbij de productie gericht is op diverse branches, zoals medische klanten, maar ook de hardware voor registratiemeters bij bijvoorbeeld hometrainers, wifi-apparatuur en radarinstallaties bij luchthavens die onder andere drones herkennen. De afzet van de printplaten is deels bij klanten in de regio Zuid- en Noord-Holland, maar dat geldt ook naar klanten in de Verenigde Staten.”

Interne scholing

“De medewerkers in de productie zijn voornamelijk MBO-geschoold en verder opgeleid en gespecialiseerd door een eigen vorm van scholing. Bij de development-afdeling betreft het voornamelijk HBO-geschoolden,” aldus Willem Kok.

“In met name het MBO-segment is de aanwas van medewerkers moeilijker,” vertelde Wim de Boer, die intern onder andere voor de scholing en opleidingen zorgt. “In dat kader doen we lokaal graag mee met de oriëntatiestages en mbo-stagevormen.”

Om de aanwas van personeel te bevorderen pleit Willem Kok onder andere voor de mogelijkheid van passende huisvesting in de gemeente. “Dat biedt ons kansen personeel aan te nemen en zorgt er tevens voor dat men met de fiets naar het werk komt.”

Op de foto: Rechts boven W. Kok en W. de Boer

Linksonder wethouder Knape en daarboven de voorzitter van het PMK Henk Oostingh. Rechtsonder staat senior beleidsmedewerker Economische zaken M. Bode.