De toekomst ligt vooral bij makers van morgen

Algemeen


“De behoefte aan beroepsgericht opgeleid personeel in onze regio is groot en groeit steeds sterker. Het gaat daarbij met name om technisch geschoolden die nodig zijn bij de vele bedrijven in onze regio. Daarnaast hebben we voor de toekomst grote ambities richting duurzaamheid en de stappen die daartoe gezet moeten worden. We kunnen deze ambities alleen realiseren als veel meer jongeren kiezen voor een passende beroepsopleiding.”

Voorzitter Henk Oostingh van het Parkmanagement Katwijk vertegenwoordigt de ruim 450 bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Klei Oost en ’t Heen. Samen met wethouder Jacco Knape doet hij er alles aan om jongeren te interesseren voor een baan bij één van de vele ondernemingen in onze regio, die staan te springen om personeel. “Een behoefte die de komende jaren alleen maar groter wordt. Voor veel bedrijven is de vraag naar nieuw, vooral technisch geschoold personeel, zo groot dat daarmee de groeikansen en ontwikkelingen van de bedrijven onder druk staan. Een trend die landelijk speelt, maar zeker ook in Katwijk gevoeld wordt.”

Wethouder Knape onderschrijft de oproep van ondernemer Oostingh. “Op meerdere manieren hebben we ons ook plaatselijk ingespannen jongeren te interesseren voor een beroepsopleiding. Daarnaast steunen we initiatieven om stages mogelijk te maken voor mbo-leerlingen tijdens de belemmeringen die ontstonden door de Covid-pandemie. Dat gold ook voor initiatieven om weer in Katwijk beroepsopleidingen aan te bieden. Tenslotte dragen we door voorlichtingstrajecten te ondersteunen ons steentje bij om jongeren – ook in het basisonderwijs – te interesseren voor deze nuttige, uitdagende maar vooral ook interessante beroepsrichtingen.”

“In de nabije toekomst moeten we allerlei uitdagingen aangaan, waar juist beroepsgekwalificeerd personeel bij nodig is. Denk aan de (woning)bouw, aanleg van wegen, de waterwerken en mogelijke dijkverstevigingen, maar ook om op een slimme manier wateroverlast of hittestress tegengaan. Dat geldt ook voor het vergroenen, isoleren van gebouwen en uiteindelijk het gaan verminderen van de uitstoot van CO-2. Wat we daarbij nodig hebben,” vervolgt de wethouder, “zijn goed opgeleide vaklieden.” Henk Oostingh: “Lossen we dit probleem van de personeelstekorten niet op, dan moeten we ons echt zorgen maken of die noodzakelijke ambities ook daadwerkelijk gehaald gaan worden.

Enthousiasmeren

“Het lijstje van bedrijven in onze regio dat nu, en zeker in de nabije toekomst, problemen krijgt met de bedrijfsvoering is groter dan wel eens gedacht wordt,” merkt Oostingh op. “Vooral omdat naast de technische beroepen de vraag naar zorgpersoneel de komende jaren sterk stijgt. Kunnen onze bedrijven geen geschoold personeel krijgen, raakt dat direct de lokale economie en daarmee onze samenleving.”

“Omdat door de beperkende maatregelen bepaalde initiatieven nu niet doorgaan, denk aan de oriënterende stages of bedrijfsbezoeken van groepen leerlingen uit het basisonderwijs of klassen van het voortgezet onderwijs, is het voor de ondernemers in Katwijk moeilijk jongeren te overtuigen van de kansen die er bij onze bedrijven liggen op leuk, uitdagend en vooral afwisselend werk.”

Het is niet alleen een lokaal, maar tevens een landelijk probleem. Geen wonder dat voorman Doekle Terpstra van Techniek Nederland aangeeft dat de toekomst vooral ligt bij de makers van morgen. Hij draait dat zelfs om door aan te geven: ‘Zonder makers – vaklieden – geen toekomst’.

“Zijn boodschap is,” verduidelijkt Henk Oostingh, “dat we zitten te springen om jongeren die na hun beroepsopleiding bij ons aan de slag willen. Leuk werk, goede arbeidsvoorwaarden en met vooral prachtige salarissen.”

Foto:

  • Henk Oostingh (Parkmanagement) en wethouder Jacco Knape (SGP)
  • Doekla Terpstra (Techniek Nederland)
  • Ontwerp en toepassing met jongeren in techniek