De combinatie van denkers en doeners is hard nodig

Algemeen

“We staan maatschappelijk voor een grote uitdaging. Ik weet niet of dit besef overal is doorgedrongen. Deze uitdagingen kunnen we alleen maar aan door gedragsveranderingen, technische innovaties en creatieve oplossingen. Daarbij hebben we menskracht nodig: goed opgeleide jongens en meisjes die straks het water buiten de deur helpen houden, staan voor de CO-2 reductie, de energietransitie mogelijk maken en daarbij het denkvermogen hebben én de uitvoerende handjes zijn voor de bedrijven in onze regio.”

Bijna vijfentwintig jaar is Ellen van Rooijen inmiddels werkzaam in het onderwijs. “De essentie van goed onderwijs is het uitdagen van leerlingen. De docent moet appelleren aan hun nieuwsgierigheid en ervoor zorgen om de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Voor mij geldt dat die link richting de praktijk altijd een programmatische invulling samen met het beroepsleven betekent.” Op de vmbo-locatie aan de Louise de Colignylaan werd Ellen van Rooijen al snel vakgroep-voorzitter van Zorg & Welzijn en vanaf 2015 teamleider. Sinds 2020 is ze adjunct-directeur op Vakcollege Rijnmond, waarin ze met name de beroepsgerichte opleidingen aanstuurt. “Een functie waarmee ik veelvuldig in contact sta met het bedrijfsleven, brancheverenigingen en het MBO.”

“Dat contact is belangrijk. Als onderwijsinstelling moet je samen met het bedrijfsleven zorgen voor een zo’n functioneel mogelijke relatie met voor de leerlingen een verdiepingsslag: van oriëntatie en kennismaking op de werkplek tot het gezamenlijk uitwerken van reële opdrachten, waarbij het bedrijfsleven als medeopdrachtgever betrokken is. Een uiterst waardevolle samenwerking waarin praktijkgericht leren rendeert. Natuurlijk brengen docenten permanent een theoretisch kader aan en werken leerlingen met en vanuit ‘boeken’. De meerwaarde voor de leerling van onderwijs samen met het bedrijfsleven is echter het aan de slag gaan met betekenisvolle opdrachten in een aansprekende omgeving en het verkrijgen van een positieve stimulans vanuit dat bedrijfsleven, waar heel veel kennis en kunde zit. Samen werk je aan trajecten voor leerlingen van ontwerpen en uitvoeren”

Vakmanschap

“In mijn werk kijk ik verder dan het klaslokaal. Een onderwijsinstelling maakt deel uit van de samenleving. Ik ervaar dat er in ‘t algemeen veel te weinig waardering voor vakmanschap is. Vergeten wordt dat onze hele samenleving draait dankzij de inzet van vrouwen en mannen met een beroepskwalificatie. Het wordt steeds lastiger een loodgieter, aannemer of andersoortig specialist aan huis te krijgen om thuisklussen op te pakken. Voor veel bedrijven, die onmisbaar zijn voor onze dagelijkse manier van leven, is het tekort aan goed opgeleid personeel een grote zorg.  Dat blijkt uit de gesprekken die ik heb met ondernemers in onze regio. Een ontwikkeling die ik zorgelijk vind.

“Als onderwijsinstelling voor voorbereidend middelbaarberoepsonderwijs (vmbo) maakten we ons onderwijsaanbod veel breder, leuker en – om een modewoord te gebruiken – relevanter voor leerlingen. De afgelopen jaren zorgden we voor een directe en soms versnelde route naar het MBO. Momenteel werken we een tweetal vakmanschapsroutes uit, waardoor in Katwijk leerlingen het gehele onderwijstraject inclusief hun praktijkervaring, kunnen doorlopen tot schilder of timmerman niveau 2. De komende jaren hopen wij dit uit te breiden met vervolgopleidingen binnen de afdeling Produceren, Installeren & Energie, Economie & Ondernemen en Zorg en Welzijn.
“De regio kent een betrokken bedrijfsleven. Zij zetten volop de schouders onder ons type onderwijs. Ik zou willen dat er een groter besef in de samenleving – ook bij collega’s in het basisonderwijs – komt om jongeren te enthousiasmeren voor beroepsonderwijs. Deze combinatie van denkers en doeners is namelijk hard nodig.”