De agenda in maart

Algemeen


Het overleg van het bestuur van het Parkmanagement met wethouder Jacco Knape vindt plaats op 15 maart aanstaande. Deze middag vindt er ook een (digitaal) werkbezoek plaats bij een van de lid-bedrijven: Head Electronics. Donderdag 4 maart is tevens de uitzending Ondernemers dichtbij. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.ondernemersdag071.nl

Ondernemers die punten willen aanreiken voor het overleg met de wethouder kunnen deze voor 10 maart doorgeven aan de parkmanager. Andere overlegvormen deze maand met de gemeente hebben betrekking op de samenwerking onderwijs – bedrijfsleven, het parkeerbeleid ‘t Heen en Klei Oost, de duurzaamheidsagenda, het stagepact en de beveiliging. Ook voor deze punten zijn suggesties van harte welkom.

Ondanks dat het PMK de collectieve belangen behartigt van de op de terreinen gevestigde ondernemers komt het regelmatig voor dat individuele belangen, mits niet strijdig aan dat collectief belang, aan de orde zijn. Actuele vragen van veel ondernemers hebben betrekking op de richtlijnen voortkomend uit de geluidreductieprocedure, de telefonische, c.q. digitale bereikbaarheid, tijdelijke huisvestingsproblemen, grondaankoop en het Vestingsbeleid. Vragen over parkeeroverlast, het hinderlijk in de weg staan van ongewenste objecten, etc., maakte het PMK reeds bespreekbaar. Daarop werden acties door de gemeente ondernomen.

Momenteel loopt de procedure die het PMK aanspande tegen de door de gemeente verstrerkte instemming van de bouw van een Kringloopwinkel aan de Taanderstraat.

‘Ondernemers dichtbij’ is op 4 maart en start om 16.uur. De regionale veerkracht is een van de gespreksitems op dit forum, waar ondermeer Martijn Pelt (voorzitter VNO NCW Bedrijfsleven Rijnland) en Eric Versnel, voorzitter directieteam Rabobank Leiden Katwijk, aan het woord komen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.ondernemersdag071.nl