Coronaloket Kamer van Koophandel

Algemeen


De Kamer van Koophandel heeft een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die u kan helpen bij vragen over onderstaande regelingen:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en Werkloosheidswet (WW) premiedifferentiatie.
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb.
 • Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers.
 • Liquiditeitssteun:
   • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C.
   • Uitstel betalen belasting, verlaging invorderingsrente en belastingrente, aanpassen voorlopige aanslag.
   • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering.
   • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.
   • Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

Ook helpen zij hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 – 2117. Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën gedeeld.

Meer informatie voor werkgevers is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid op de pagina Veelgestelde over coronavirus voor werkgevers.