College op bezoek in ’t Klaslokaal

Algemeen


Jongeren kennis laten maken met het lokale bedrijfsleven, ondernemers betrekken bij scholing én onderwijsinstellingen meer in contact brengen met het (lokale) bedrijfsleven. Dat zijn een paar doelen van ’t Klaslokaal op het Emmaplein in Katwijk. Dinsdag 6 december bracht het college een bezoek en genoot daar van een lokale lunch.

’t Klaslokaal is sinds september 2021 geopend. Het is een plek waar het Vakcollege Rijnmond samen met het bedrijfsleven (o.a. Katwijkse Ondernemersvereniging en Parkmanagement Katwijk) een ervaringsplek bieden voor jongeren van 14 jaar, stageplekken voor jongeren van 15/16 jaar en duaal leren voor leerlingen in het MBO. Het is een lunchroom waar ook een winkelgedeelte is ingericht en artikelen worden verkocht voor het goede doel.

Naast de ondersteunende functie gericht op de lokale economie, ondersteunen jongeren (leerlingen) onder professionele begeleiding allerlei initiatieven van de winkeliersverenigingen, of individuele ondernemers. Ook doen ze ervaringen op om de medewerkers in de nabije toekomst van het lokale bedrijfsleven te kunnen worden.

 Bezoek college

Het doel van het bezoek door het college was om kennis te maken met ’t Klaslokaal. Erik Hazenoot (directeur Vakcollege Rijnmond) gaf daarbij een presentatie. Daarna volgde een heerlijke lunch.

Wethouder Jacco Knape: “Fantastisch dat ’t Klaslokaal een plek is waar leerlingen uit het vmbo en mbo samenwerken. Een plek waar zij kunnen deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op een bewuste keuze voor het beroepenveld. Jongeren leren niet alleen op school, maar ook vooral in praktijksituaties uit het ‘echte’ leven. De lokale samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven komt hier mooi samen.”

Zelf ook eens lunchen bij ’t Klaslokaal? Bekijk www.klaslokaalkatwijk.nl voor meer informatie.