Collectieve beveiliging ondernemers ‘s-Gravendijck

Algemeen


De afspraken over en de controle op de collectieve beveiliging in het gebied ’t Heen, Klei Oost en ’s Gravendijck wordt aangestuurd vanuit het Parkmanagement Katwijk. Dat komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn toen de stichting Beveiliging Bedrijventerreinen de taken overgaf aan het PMK. Een belangrijke reden voor deze afspraak is dat het om een aangesloten gebied gaat dat middels een raamovereenkomst bepaalde tijden per dag (’s nachts en weekeind) beveiligd wordt door Huschka Beveiligers. De betreffende ondernemers kregen destijds daar informatie over.

Het PMK zegde dit voor jaar de overeenkomst op omdat de periode van de raamovereenkomst verliep en het bestuur een nieuw voorstel van Huschka Beveiliger diende te ontvangen. Na ontvangst en instemming daarop informeerde het PMK de beveiliger dat de afspraken over hun inzet verlengd worden vanaf 1 juli aanstaande, waarbij tussentijds de kwaliteit van de inzet gemonitord wordt.

Camera’s

Het PMK wil in het Katwijkse deel de collectieve beveiliging gaan koppelen aan vormen van camerabewaking. Dit laatste is een proces dat dit jaar start en op een later tijdstip eventueel effect heeft op de inzet van de beveiliger. Wat de wensen op dit vlak zijn – en of die er zijn – van Noordwijkse ondernemers, wordt nagetrokken bij hun ondernemersvereniging.

Concreet betekent dit dat het PMK de raamovereenkomst met Huschka Beveiligers verlengt voor een jaar voor het collectieve deel met een optie tot verlengen. Eventuele aanvullende afspraken met Huschka Beveiligers maakt de ondernemer zelf. Het PMK adviseert de looptijd van deze afspraken te koppelen aan de verlenging van de overeenkomst met Huschka Beveiligers.