Collectieve beveiliging en afweging verlenging afspraak Huschka Beveiliging

Algemeen


Juli loopt de huidige overeenkomst met beveiliger Huschka af. Formeel was dat een jaar geleden, maar vanwege corona kwam het bestuur PMK met de beveiliger overeen om de overeenkomst met een jaar te verlengen, omdat veranderingen in tijden van een pandemie ongewenst waren. Inmiddels heeft het bestuur aan Huschka Beveiliging gevraagd met een nieuw voorstel te komen voor het collectieve deel van de gebiedsbeveiliging. Dit aanbod neemt het bestuur mee in de evaluatie van de inzet van Huschka en komt tot besluitvorming vooraf aan 1 juli 2021.

Directeur Emill de Waal van Huschka Beveiligers is gevraagd met een voorstel te komen voor de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen. De vier jaar geleden opgestelde raamovereenkomst, verliep formeel vorig jaar. In goed overleg werd echter afgesproken de raamovereenkomst vanaf juli 2020 met een jaar te verlengen.

Mocht er geen nieuwe overeenkomst – in principe voor de komende drie jaar – met Huschka Beveiligers afgesloten worden, heeft dat ook effect voor de additionele afspraken die ondernemers hebben voor het gedeelte aanvullend op het collectieve deel.

Het bestuur van het PMK heeft het mandaat om de overeenkomst met Huschka Beveiligers te verlengen, c.q. bij te stellen. Indien er gewisseld wordt van beveiliger moeten de leden van het collectief daarover vooraf geïnformeerd worden.

Het PMK volgt wekelijks de inzet van Huschka en daarmee de collectieve beveiliging nauwlettend en werkt constant aan de verbetering van die beveiliging. Hiertoe is er een overleg met de wijkagenten van de bedrijventerreinen, de gebiedscoördinator van Huschka en de parkmanager opgezet. Ook zijn dagelijks de lijntjes tussen deze drie partijen kort om zo incidenten te voorkomen en preventieve acties uit te zetten; ook gericht op het tegengaan van vormen van vandalisme of overlast door jeugdigen.

Van ieder incident krijgen de betrokkenen een terugkoppeling. Daarmee is de communicatie direct en snel geregeld. Daarnaast is er maandelijks een overzicht van de inzet van Huschka Beveiligers in de digitale nieuwsbrief van het Parkmanagement Katwijk.

Nieuwe afspraak

De collectieve beveiliging betreft de beveiliging van onze bedrijventerreinen en dat gaat dus iedere op het terrein gevestigde ondernemer aan. Ook indien een onderneming geen aanvullende afspraken heeft met Huschka of op een andere manier de beveiliging geborgd heeft.

Helaas doet een klein aantal ondernemers (nog) niet mee aan de collectieve vorm van beveiliging. De deelnemers die wel meedoen krijgen middels het PMK een reductie van ongeveer 30% op de kosten van de collectieve beveiliging. Dit komt voort uit afspraken die op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging hierover gemaakt zijn.

Belangrijke onderdelen momenteel bij het maken van afspraken over de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein zijn de koppeling met de meldkamer en de inzet van camerabeveiliging. Zoals bekend is, zijn dat taken die de politie niet verricht. Wel stelt de overheid strenge eisen aan de privacy bij de inzet van camerabeveiliging. In de volgende nieuwsbrief informeren we u over de afspraken.

Inzet

De inzet van Huschka Beveiligers, naast de controlerondes en preventieve aanpak, gedurende de periode van 5 april tot en met 2 mei was totaal 29 keer:

  • Geconstateerd aantal feestjes (en gemeld bij politie) 3 x
  • Overlast jongeren: 2 x
  • Verwarde persoon aangetroffen en begeleid (na melding politie): 1 x
  • Vals alarm (incl. controleronde in bedrijf): 2 x
  • Schade door aanrijding aan bedrijfspand gemeld: 1 x
  • Dropping groot afval op parkeerterrein (voor Vink): 1 x
  • Storting groot afval met risico voor verkeer (inclusief blokken): 2 x
  • Openstaand hek/deur: 4 x
  • Defecte lantaarnpalen: 2 x
  • Schade geconstateerd aan meerdere borden: 1 x en extra controle gebied.

foto: Emill de waal, directeur Huschka Beveiligers