Centrale en of collectieve inkoop

Nieuwsbrief Maart 2020 Algemeen


Momenteel is het Parkmanagement Katwijk in gesprek met een aantal aanbieders van collectieve diensten en/of producten. Een vorm van collectieve inkoop die al decennia geschiedt, is de collectieve beveiliging. Maar ook op het gebied van energie-inkoop, afval/vuil ophalen, plaatsen van elektrische oplaadpalen, etc. zijn er aanbieders die met een interessant verhaal komen. Een van deze aanbieders heeft succesvolle trajecten lopen met (ondernemers)verenigingen in onze regio.

 

De kracht van het parkmanagement kan ook liggen in het afspreken van een interessante kortingen en of mogelijkheden voor de ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Momenteel is een aantal partijen in beeld, die succesvolle trajecten afspraken in nabijgelegen gemeenten of met collectieven van winkelcentra.

 

Het parkmanagement is van mening geen adressenbestanden – ook in het kader van de privacyregeling – beschikbaar te stellen en eerst nader te verkennen welk aanbod gedaan wordt. Afgewogen wordt of het interessant is voor het collectief, of voor een grote groep bedrijven die gevestigd zijn op ’t Heen of Klei Oost. Daarbij speelt de korting, het ‘gemak’ en de vorm van het aanbod een belangrijke rol. Ook moeten afspraken zo ‘vrijblijvend’ zijn dat er niet sprake is van contractvormen die voor lange tijd verplichtend zijn.

 

De verkennende gesprekken vinden plaats door Henk Oostingh, Peter Jongejan en Aad van Duijn. Interessante vormen worden dan in de volgende digitale nieuwsbrief genoemd, waarbij ook de route vermeld staat hoe te komen tot afspraken.