Buurtstroom vanuit de Katwijkse bedrijventerreinen

Algemeen


Ondanks de problemen rondom het coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen gaat het nadenken over de lange termijn invulling op de bedrijventerreinen door. Dat geldt zeker ook voor de energiebesparende maatregelen en de alternatieven in de energievoorziening, straks los van het aardgas, die gaan gelden op de terreinen. Een initiatief waar het parkmanagement in meedenkt is het gebruiken van de bedrijventerreinen als energieveld voor personeelsleden, Katwijkse ingezetenen of instellingen.

zonnepanelen-1-parkmanagementkatwijk.jpg

Katwijk Energie Neutraal van gemeente Katwijk heeft het initiatief genomen om ‘Buurtstroom’ voor de inwoners van Katwijk Rijnsburg en Valkenburg op te starten. Buurtstroom is gebaseerd op een coöperatie zonder winstoogmerk. De coöperatie doet de investering en beheert de zonnepanelen. Dat levert groene stroom en een CO2 besparing op.

Inwoners, verenigingen en bedrijven uit dezelfde- en omliggende wijken van ’t Heen of Klei Oost kunnen aan de coöperatie deelnemen door het kopen van een aandeel ter grootte van één of meerdere zonnepanelen. Voor bedrijven is de grootte van het aandeel beperkt tot maximaal 20 % van de coöperatie. Een tweede voorwaarde voor deelname is dat de elektrische aansluiting een zogenaamde kleinverbruik aansluiting is: max. 3 x 80 A.

Deelnemers krijgen de energiebelasting tot maximaal over hun eigen verbruik terug. De belastingteruggave is beperkt tot een eigen verbruik van 10.000 Kwh per jaar. De coöperatie levert de stroom aan een energiebedrijf. Na aftrek van de kosten wordt het overrendement aan de deelnemers uitgekeerd.

Katwijk Energie Neutraal is nu op zoek naar bedrijven die maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen willen invullen door hun dak ter beschikking te stellen voor deze vorm van Buurtstroom. Buurtstroom verzorgt de investering, de installatie en het beheer van de energie coöperatie.

Interesse

Hebt u interesse in Buurtstroom op uw bedrijfsdak? Wilt u een gesprek starten om te bekijken of deze stap in het maatschappelijk, duurzaam en verantwoord ondernemen haalbaar is op uw bedrijfsdak? Neem dan contact op met het hieronder genoemde mailadres of het Parkmanagement, Aad van Duijn.

Ook kunt u met Katwijk Energie Neutraal contact opnemen voor een oriënterend gesprek met een van de energie ambassadeurs: Maak een afspraak middels e-mail info.KatwijkEnergieNeutraal@mail.com

Zonnepanelen voor eigen verbruik bij grootverbruik? Hebt uw bedrijf meer dan 10.000kWh nodig dan bestaat de mogelijkheid om zelf de aanvullende benodigde duurzame energie op te wekken en daarbij gebruik te maken van de SDE+ subsidie. (Als voorbeeld: 45% subsidie op €240.000 investering voor 800 PV-panelen van 330Wattpiek met een jaarlijkse opbrengst van 240.000kWh (300kWh/jaar per paneel; info op www.RVO.nl ). U dient dan zelf een subsidieaanvraag in en bent zelf verantwoordelijk voor de installatie, investering en het beheer van de zonnepanelen.